Konferens: Earthen and wood vernacular heritage and climate change


[:sv]Icomos fyra internationella kommittéer, Committees on Vernacular Architecture, Earthen Architectural Heritage, Wood Architecture and the Committee on Energy, Sustainability and Climate change arrangerade 28-30 augusti 2021 konferensen Earthen and wood vernacular heritage and climate change. Konferensen som samlade ett drygt femtiotal internationella deltagare ägde rum på Kulturen i Lund, men var också möjlig att följa digitalt. Samtliga presenterade papers finns publicerade i konferenspublikationen Earthen and wood vernacular heritage and climate change, Ed. Marwa Dabaieh (ISBN 978-91-7267-446-2). Publikationen är nedladdningsbar i fulltext via Malmö universitets diva portal.

I anslutning till konferensen hölls årsmöten i Vernacular Architecture kommittén (Marwa Dabeih, Lena Palmqvist) och kommittén för Wood Architecture (Tina Wik).[:]

, , , ,