1900-tal ISC20C

International committee on 20th Century Heritage ISC20C
Svensk representant: Henrik Nerlund


ISC20C har medlemmar från i stort sett hela världen.
Uppgiften för ISC20C är främst att väcka intresse för och värna 1900-talets kulturarv där focus alltmer riktas mot efterkrigstidens arkitektur, som på många håll ännu inte har värderats för sina arkitektur- och kulturhistoriska värden. Ett av gruppens instrument är HA, Heritage Alert, som innebär att ägaren till byggnader eller anläggningar som riskerar rivning får ett brev där anläggningens värden beskrivs och värdesätts och frågan ställs om det är möjligt att tänka om, och bevara byggnaderna. Gruppen har under de senaste åren tagit fram skriften Madriddokumentet, som presenterar ett genomtänkt förhållningssätt till ändringar i det moderna kulturarvet.
Årligen hålls ett årsmöte, om möjligt i samband med Icomos GA eller annan större konferens, senast 2016 i Dudley, Birmingham, U.K.

Varje land utser sin voting member, i övrigt finns expert members och intresserade, de båda senare brukar antas efter egen anmälan till gruppen. Nya medlemmar är välkomna, särskilt sådana som är beredda bistå med aktivt arbete.
Ett försök 2009 att bilda en svensk arbetsgrupp misslyckades. Är du intresserad idag kontakta gärna britt.wisth@telia.com .


Verksamhet och rapporter

2021 verksamhetsrapport 20th Century Heritage

 Henrik Nerlund deltog i ISC20c-kommiténs årliga möte den 5 december 2020. Sedan dess har det inte varit fler möten. Mötet genomfördes digitalt från Sydney och innehöll förutom aktuella frågor också avtackning av tidigare ordförande och sekreterare och presentation av de nya.

2020 ISC20C verksamhetsrapport

[:sv]Henrik Nerlund har under 2020 valts in som svensk representant i kommittén och efterträtt Britt Wisth.[:]

Symposium om ”Safety in Heritage” i Madrid den 7-9 maj 2019

[:sv] The International Scientific Symposium on Safety in Heritage will be held in Madrid, Spain on 7-9 May 2019, with the participation of the ICOMOS International Scientific Committee on 20th Century Heritage. https://www.safetyinheritage.com/index.php/eng/  The 7th, 8th and 9th of May 2019, the International Scientific Symposium on Safety in Heritage will take place in Madrid, organized by […]

ICOMOS internationella vetenskapliga kommitté för 1900-talets bebyggelses årsmöte 2018

[:sv]Läs Britt Wisths rapport från ICOMOS internationella vetenskapliga kommitté för 1900-talets bebyggelses årsmöte i Trento, Italien i september 2018 20180902-04 ISC20C Årsmöte, Trento; Britt Wisth – Reseberättelse[:]

ISC20C:s årsmöte i Florens Italien 2014

[:sv]Britt Wisths rapport från ISC20C:s årsmöte i Florens Italien 2014 20141107 Rapport från ISC20C årsmöte den 7 november 2014 i Florens[:]

ISC20C:s möte i Chandigarh, Indien 2013

[:sv]Britt Wisths rapport från ISC20C:s möte i Chandigarh, Indien 2013. 20131001-06 1900-tal Reserapport – Chandigarh FILLING THE GAPS[:]