Konstruktion ISCARSAH

International committee on Analysis and Restoration of Structures of Architectural Heritage.  ISCARSAH

Svensk representant: Carl Thelin. carl.thelin(a)tyrens.se


Verksamhet och rapporter

2020 Structures of Architectural Heritage verksamhetsrapport

[:sv]Rapport till Icomos Sveriges årsmöte, 16 april 2020, från verksamheten inom ISCARSAH, The International Scientific Committee on the Analysis and Restoration of Structures of Architectural Heritage. Iscarsahs expertmedlemmar som till 2/3 är ingenjörer och till 1/3 arkitekter, har en vinkling mot hur man hanterar historiska byggnader som skadats i katastrofer, framförallt jordbävningar. Många sysslar med detta […]