Delat kulturarv ISCSBH

International committee on Shared Built Heritage  ISCSBH

Svensk representant: vakant


Det delade byggda kulturarvet inkluderar både historiska urbana och rurala strukturer eller element, som är ett resultat av multikulturell och/eller kolonialt inflytande. ISC SBH har i uppdrag att stödja offentliga och privata organisationer över hela världen genom att öka medvetenheten, skyddet, hanteringen och dokumentationen av det delade byggnadsarvet och att främja och uppmuntra dess integration i dagens sociala och ekonomiska liv. Enligt ICOMOS stadgar inkluderar detta bevarande, skydd, rehabilitering och förbättring av monument, grupper av byggnader och platser. ISC SBH har haft en imponerande rad internationella möten runt om i världen som inkluderar alla kontinenter.


Verksamhet och rapporter

ISCSBH representant vald

[:sv]Nils Ahlberg valdes under 2020 in som svensk representant i kommittén för Shared Built Heritage.[:]

ISCSBH Årligt möte 2014

[:sv]World Heritage Melaka Straights cites of Melaka and George Town, Penang ‘Revisiting after inscription and current management’, and the historic centre of Bandung Indonesia ‘Historic Art deco and Garden Suburb precincts management’, in association with ICOMOS Malaysia, ICOMOS Indonesia and the various city governments and NGOs[:]

ISCSBH Årligt möte 2013

[:sv]World Heritage centre of Havana and Santiago de Cuba in Cuba, ‘The shared values and management of military heritage in the Americas: research, preserving and valuing’, in association with ISC Fortifications and Military Heritage, and ICOMOS Cuba[:]

ISCSBH Årligt möte 2012

[:sv]Kulangsu Island, Xiamen and Wuhan, China ‘The returning Chinese diaspora and the only inland concession’ in association with ICOMSO China, and city governments and NGOs[:]

ISCSBH Årligt möte 2011

[:sv]Cape Town, South Africa ‘The Cape meeting point of many nations and the Cape Vinelands cultural landscape world heritage nomination’, in association with ICOMOS South Africa, South African Heritage Resources Agency (SAHRA), Cape Town Heritage Trust, City of Cape Town, African World Heritage Fund and the Federal Department of Arts and Culture[:]

ISCSBH möte 2010

[:sv]Suriname, South America ‘Historic cultural landscape of plantations’ in association with the Suriname Government and Suriname National Archives[:]

ISCSBH årligt möte 2009

[:sv]Gdansk, Poland ‘Timber structures of eastern Europe’ in association with the Technical University of Gdansk[:]

ISCSBH årligt möte 2008

[:sv]Lviv, Poland ‘Preservation and restoration of Multicultural Heritage – the 10th anniversary of the World Heritage inscription of the city centre’ in association with ICOMOS Poland and ICOMSO Ukraine to discussed the disputable ownership of the built heritage of the city of Polish-Lituanian origin that was long called Lemberg during the Austrian-Hungarian era, changed to […]

ISCSBH årligt möte 2005

[:sv]Qingdao, China ‘The German harbour concession’, arranged prior to the 15th General Assembly held in Xi’an[:]