Energi och hållbarhet ISCES

International committee on Energy and sustainability  ISCES

Svensk representant: Marwa Dabaieh


Verksamhet och rapporter

Konferens: Earthen and wood vernacular heritage and climate change

[:sv]Icomos fyra internationella kommittéer, Committees on Vernacular Architecture, Earthen Architectural Heritage, Wood Architecture and the Committee on Energy, Sustainability and Climate change arrangerade 28-30 augusti 2021 konferensen Earthen and wood vernacular heritage and climate change. Konferensen som samlade ett drygt femtiotal internationella deltagare ägde rum på Kulturen i Lund, men var också möjlig att följa […]

2020 Energy and sustainability verksamhetsrapport

[:sv]Marwa Dabaieh valdes under 2020 in som voting, expert member.[:]

ICES Årsrapport 2014

[:sv]2014 Årsrapport[:]

ISCEC Newsletter 2 oktober 2011

[:sv]ISCEC Newsletter 2 oktober 2011  [:]