Glasmålningar ISCV

International committee on Stained Glass  ISCV

Svensk representant: Linda Kvarnström linda.kvarnstrom[at]svenskakyrkan.se

The International Scientific Committee for the Conservation of Stained Glass (ISCCSG)

ISCCSG arbetar med olika frågor kring bevarande, konservering och restaurering av historiska glasmålningar. Kommittén skapades inom Corpus Vitrearums ramverk och har samarbetat med ICOMOS International Stained Glass Committee sedan 1982.

Under 2009 bildades en så kallad hybridkommitté, Corpus Vitrearum-ICOMOS, med nya stadgar som följer Eger-Xi’An principerna som styr ICOMOS internationella vetenskapliga kommittéer. Kommittén samlar konsthistoriker, forskare, konservatorer, kuratorer och arkitekter som expert eller associerade medlemmar, vilka nomineras av Corpus Vitrearums nationella kommittéer och ICOMOS. Kommittén organiserar regelbundet internationella forum om glasmålerikonservering med ett stort deltagande från yrkesverksamma inom kulturmiljövården.

Kommittén har utarbetat riktlinjerna för glasmålerikonservering, Guidelines for the Conservation and Restoration of Stained Glass (första upplagan Wien 1989; andra upplagan Nuremberg 2004).

LindaKvarnström

Linda Kvarnström

Linda Kvarnström är ansvarig glasmålerikonservator på Uppsala Domkyrkas Glasmålningsateljé. Efter konservatorslinjen på Göteborgs Universitet med specialisering på glasmålningar följde arbete som konservator på The York Glaziers Trust, en av de äldsta och största konserveringsateljéerna för glasmålningar i Storbritannien. YGT är specialiserade på medeltida glasmålningar, ett av de största projekten var det stora Sankt William fönstret, 1414, i Yorks katedral.

Uppsala Domkyrkas Glasmålningsateljé startades 2013 då Svenska kyrkan i Uppsala konstaterade att behovet av konservering var akut för domkyrkans fönster och främst för Sveriges största figurativa kyrkfönster, Sonens fönster från 1893. Glasmålningsateljén är Sveriges första konserveringsateljé för enbart glasmålningar och nu arbetar ett flertal utbildade glasmålerikonservatorer där. I första hand arbetar vi med Sonens fönster och domkyrkans övriga fönster, men ateljén tar även emot externa uppdrag.

http://www.yorkglazierstrust.org/?idno=1013

https://www.svenskakyrkan.se/uppsala/glasmalningsatelje


Verksamhet och rapporter

2020 Stained Glass verksamhetsrapport

[:sv]Konferensen och årsmötet i den internationella kommittén, som skulle ägt rum i Barcelona i juli 2020, har skjutits upp till 2021 på grund av coronapandemin.[:]