Lera och jord ISCEAH

International committee on Earthen Architectural Heritage  ISCEAH

Svensk representant: Sverige har ingen representant i denna kommitté. Kontakta ICOMOS Sveriges styrelse om du är intresserad av dessa frågor.


Verksamhet och rapporter

Joint Climate Change Webinar from ISCS & ISCEAH

[:sv]Impact and response to climate change of stone and earthen cultural heritage I måndags den 25 oktober kl. 14:00-18:15, 2021, höll två vetenskapliga kommittéer ett gemensamt möte om klimatförändringarna och deras påverkan på kulturarvsobjekt uppförda av sten och jord/lera. De bägge ordförandena, Takeshi Ishizaki (ISCS) och Maddalena Achenza (ISCEAH) hälsade alla deltagare välkomna. De beskrev […]

Konferens: Earthen and wood vernacular heritage and climate change

[:sv]Icomos fyra internationella kommittéer, Committees on Vernacular Architecture, Earthen Architectural Heritage, Wood Architecture and the Committee on Energy, Sustainability and Climate change arrangerade 28-30 augusti 2021 konferensen Earthen and wood vernacular heritage and climate change. Konferensen som samlade ett drygt femtiotal internationella deltagare ägde rum på Kulturen i Lund, men var också möjlig att följa […]

CIAV och ISCEAH gemensamma konferens med temat Vernacular & Earthen Architecture towards Local Development

[:sv]Läs Marwa Dabaiehs rapport från CIAV och ISCEAH gemensamma konferens med temat Vernacular & Earthen Architecture towards Local Development som hölls i Pingyao, Kina i september 2019. 20190906-09 CIAV and ISCEAH Annual meeting and conference, Marwa Dabaieh – Travel report[:]

[:]