Kulturturism ICTC

Cultural Tourism  ICTC

Svensk representant: vakant

Kommittén har tagit fram det så kallade Mexicodokumentet (ICOMOS International Cultural Tourism Charter Principles and Guidelines for managing Tourism at Places of Cultural and Heritage Significance) som är en internationell överenskommelse om kulturturism. Dokumentet antogs av ICOMOS generalförsamling i Mexico 1999.

Dokumentet finns här i en svensk översättning av Nanna Cnattingius: Mexicodokumentet 1999 (sv)


Verksamhet och rapporter

Upprop till våra medlemmar – för medverkan i de vetenskapliga kommittéerna

[:sv]ICOMOS internationella vetenskapliga kommittéer (ISC) är inte bara en viktig del av ICOMOS arbete utan också basen i det internationella samarbetet inom våra olika kommittéer/kunskapsområden. Kommittéernas syfte är att verka för samarbete och utveckling inom ICOMOS, för att dela kunskap och erfarenheter i ett tvärvetenskapligt globalt perspektiv i arbetet med kulturarvsskydd och förvaltning. De internationella […]

2020 ICTC verksamhetsrapport

[:sv]Den internationella kommitténs årsmöte hölls on-line den 13 oktober 2020. Förutom gängse årsmötesförhandlingar fattades beslut om nya stadgar, inklusive operational guidelines. Under året har kommittén klarat ut vilka olika typer av medlemskap som erbjuds samt vilka förutsättningar som gäller för respektive, vilket nu är implementerat i operational guidelines. Den svenska arbetsgruppen har inte haft några aktiviteter […]