Muralmåleri

International committee on Mural (Wall) Painting

Svensk representant: Anna Henningsson


Den svenska arbetsgruppen för muralmåleris syfte är att vara delaktig i att bevara, förstå och tillgängliggöra muralmåleri. Målet är att inspirera till samverkan mellan olika yrkesgruppen som verkar inom muralmålerifältet. Gruppen vill verka för att överföra internationella tankar och aktuella projekt till Sverige för att öka intresset och kunskapen om muralmåleri och dess möjligheter. Ett första steg är att sprida ICOMOS dokument om bevarande av muralmålningar från 2003: ICOMOS PRINCIPLES FOR THE PRESERVATION AND CONSERVATION-RESTORATION OF WALL PAINTINGS

Vi ser framemot att bli fler i gruppen så vi kan hjälpas åt att ordna träffar, seminarier och ha ett aktivt utbyte kring muralmålerifrågor. Varmt välkommen att delta!

Kontakta gruppens ansvariga Anna Henningsson för mer information


Verksamhet och rapporter

2021 verksamhetsrapport Mural Wall Painting

Den internationella kommittén för muralmåleri är under omorganisation, möte i februari 2022 för  diskussion om hur kommitténs arbete kan gå vidare. Anna Henningsson deltar. Anna har under året deltagit i och rådgivit inom FoU-projektet ”A critical assessment of Wall Painting Conservation in Sweden”, projekt vid Göteborgs universitet finansierat av RAÄ.

Cleanliness Is Next to Godliness – Or Is It? Contemporary Conservation Practices Inspected, 2020

[:sv]Muralgruppens digitala seminarium hölls 26 maj 2020. Inbjuden föreläsare var Marie Clausen, Universitetet i Ottawa, Kanada. Föredraget anknöt till ICOMOS olika charters. — Program för virtuella föreläsning om konservering och rengöring den 26 maj 2020 Cleanliness Is Next to Godliness – Or Is It? Contemporary Conservation Practices Inspected Invitation virtual lecture Cleanliness Is Next to Godliness_Clausén[:]

Symposiepublikationen Medieval Murals in the Church Attics of Östergötland, Technical Art History Reception History, Value

[:sv]Den 7 februari 2017 presenteras nedanstående publikation vid ett seminarium vid Forum för de kyrkliga kulturarven vid Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Seminariet presenterar bakgrunden till publikationen följt av samtal om dess tre temaområden: teknisk konsthistoria, värde och reception i relation till de Östgötska muralmålningarna samt anknyter till ICOMOS Charter for preservation of Wall Paintings. Seminaret är kostnadsfritt och hålls […]

Symposium, Medeltida muralmålningar på kyrkvindar i Östergötland

[:sv] Program för symposium 9 september 2015 Medeltida muralmålningar på kyrkvindar i Östergötland Final program ICOMOS Symposium Norrköping 20150909[:]

Seminarium: Exteriöra muralmålningars måleriteknik med exempel från Finspång och Basel

[:sv]Gruppen har hittills arrangerat ett seminarium: Exteriöra muralmålningars måleriteknik med exempel från Finspång och Basel. Seminariet blev omtalat i den internationella tidskriften e-conservation. Exteriör muralmålning, Orangeriet vid Finspångs slott, Östergötland. Foto: Mirjam Julien Utöver detta har gruppen genom representant deltagit vid “Mural Paintings Roads”, 1st ICOMOS International Scientific Committee on Mural Painting Conference 2011 med presentationen: A route to early medieval […]