Riskberedskap ICORP

International committee on Risk Preparedness  ICORP

Svensk representant: Anders Andersson


Verksamhet och rapporter

Upprop till våra medlemmar – för medverkan i de vetenskapliga kommittéerna

[:sv]ICOMOS internationella vetenskapliga kommittéer (ISC) är inte bara en viktig del av ICOMOS arbete utan också basen i det internationella samarbetet inom våra olika kommittéer/kunskapsområden. Kommittéernas syfte är att verka för samarbete och utveckling inom ICOMOS, för att dela kunskap och erfarenheter i ett tvärvetenskapligt globalt perspektiv i arbetet med kulturarvsskydd och förvaltning. De internationella […]

2014 ICORP verksamhetsrapport

[:sv]Kerstin Westerlund Bjurströms årsrapport för 2014: 2014 Årsrapport ICOPR KW[:]

ICOMOS International Committee on Risk Preparedness (ICORP) möte och seminarium i Kathmandudalen

[:sv]Läs Kerstin Westerlund Bjurströms rapport från ICOMOS International Committee on Risk Preparedness (ICORP) möte och seminarium i Kathmandudalen 25-29 november 2013: 2013-11-25 ICORP, Kerstin Westerlund Bjurström[:]

ICORP symposium Istanbul 2012 E. Hedhammar

[:sv]ICORP symposium Istanbul 2012 E. Hedhammar  [:]