Tolkning ICIP

International committee on Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites  ICIP

Svensk representant: Cornelius Holtorf

cornelius2

Cornelius Holtorf är professor i arkeologi vid Linnéuniversitetet. Han forskar bland annat om kulturarvets bruk och tolkning i samtida och framtida samhällen.
Länk: http://lnu.se/personal/cornelius.holtorf

Huvuduppgiften för denna kommitté är att studera framväxande teknologier och tekniker för allmänhetens tolkning och presentation, utvärdera deras potential att berika nutida historiska diskurs och att öka känsligheten för de universella värden och särskilda former av mänskligt uttryck som ingår i kulturarvsplatser.
Arbetet i kommittén fokuserar uttryckligen på upplevelsedimensionen besök till kulturarv, särskilt med hjälp av olika medier och metoder för offentlig kommunikation.


Verksamhet och rapporter

2021 verksamhetsrapport Interpretation and Preservation of Cultural Heritage Sites (ICIP)

[:sv]ICOMOS Sveriges representant Cornelius Holtorf deltog under årsmötets första dag i ICOMOS International Scientific Committee on Archaeological Heritage Management med presentationen Towards a People-Centred Approach to Selecting World Heritage Sites samt i runda-bords samtal med temat Linking Archaeological Heritage to the Sustainable Development Goals. Mötets tema var Towards a People-centered Approach,  21 June 2021. Cornelius […]

2020 årsrapport Interpretation and Presentation

[:sv] Cornelius Holtorf deltog i den digitala konferensen ICOMOS 6ISC – Advanced Risk management for the Shared Future, 17 oktober 2020 och presenterade paper med titeln The Significance of Managing Heritage Processes in Times of Crisis. Årsrapport för Unescoprofessuren i Heritage Futures 2019-2020 finns digitalt tillgänglig via länken:https://issuu.com/lnu12/docs/progress_report_2019-2020_final/1?ff Cornelius Holtorf gav vid ICOMOS Emerging Professionals Working Group Webinar […]

2018-2019 progress report Interpretation and Presentation

[:sv]Progress report 2018-2019[:]