Världsarv

ICOMOS är UNESCOS expertorganisation i världsarvsfrågor. Den bästa information om Sveriges femton världsarv finns på Riksantikvarieämbetets hemsida: www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/upplev-kulturarvet/varldsarv-i-sverige/. Där kan man även ladda ner en broschyr med beskrivningar och kartor över världsarven samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/7145/Varia%202014_16.pdf

Information om svenska världsarv

Information om alla världsarv

Allmän information om världsarv

ICOMOS Sveriges information om hantering av världsarv finns här: Världsarv: Information om rutin för nominering, utvärdering, beslut m.m. (2010)