Bli medlem

Medlemskap för enskilda

Du som vill bli enskild medlem ska ha en specialiserad kulturmiljökompetens med inriktning på kulturmiljöfrågor. Kulturmiljöfrågorna bör också vara en huvudsaklig del av den verksamhet man bedriver, till exempel i en enskild firma eller som anställd. Medlemmar som är under 30 år betalar halva årsavgiften.

För att ansöka om enskilt medlemskap i ICOMOS behövs:

 1. Ett e-postmeddelande eller ett brev där du ansöker om att bli medlem. Brevet bör vara kortfattat och innehålla en beskrivning av vad du arbetar med och en motivering till varför du vill bli medlem.
 2. En CV (som visar att du är professionellt verksam inom kulturmiljövårdens område).
 3. Övriga uppgifter som behövs är:
  • E-postadress
  • Postadress
  • Telefon
  • Födelseår

Om du inte vill att uppgifterna ska läggas in i föreningens interna medlemsregister är det bra om du anger det i ansökan.

Ansökan skickas till ICOMOS Sverige info[at]icomos.se eller som brev till:

ICOMOS Sverige
℅ Melander
Åsgatan 28
724 63 Västerås

Medlemskap för institutioner och företag

Organisationer och företag, där professionellt kulturmiljöarbete är en huvudsaklig del av verksamheten och där det finns en specialiserad kompetens på området, kan bli medlemmar i ICOMOS. Om kulturmiljöarbetet bedrivs på en mindre enhet kan den enheten, men inte hela organisationen bli medlem.

Kontaktpersonen för en institutionsmedlem ska, precis som en enskild medlem, vara professionellt verksam inom kulturmiljövårdens område och ha dokumenterad expertis inom området. Årsavgiften för institutionsmedlem är 4 500 kronor.

För att ansöka om institutionsmedlemskap i ICOMOS behövs:

 1. Ett e-postmeddelande eller ett brev där ni ansöker om att bli medlem. Brevet bör vara kortfattat och innehålla en beskrivning av institutionens/företagets verksamhet och en motivering till varför ni vill bli medlem.
 2. Kontaktperson för medlemskapet med tillhörande CV
 3. Övriga uppgifter som behövs är:
  • E-postadress till kontaktperson och institution/företag
  • Postadress
  • Telefon till kontaktperson och institution/verksamhet

Ansökan skickas till ICOMOS Sverige info[at]icomos.se eller som brev till:

ICOMOS Sverige
℅ Melander
Åsgatan 28
724 63 Västerås

Fakturering

ICOMOS skickar faktura ställd till institutionen/företaget i slutet av varje år. Om ni önskar bli fakturerade på särskilt sätt är det bra om ni kan meddela detta i samband med ansökan. Om faktureringsmetoden ändras uppskattar vi att ni meddelar oss detta.

Beslut om medlemskap

Beslut om nya medlemmar fattas av styrelsen löpande. När styrelsen fattat beslut om ett medlemskap, registreras det samtidigt internationellt. Du får därefter ett medlemsnummer och information om hur du betalar årsavgiften.

Välkommen med din ansökan!