Styrdokument

Statutes of the Swedish National Committee of ICOMOS

adopted 27 Febr 1992,
article 7 amended 23 March 1995,
article 3 amended 8 March 2005,
article 3 and 4 amended 8 March 2006

ICOMOS SE – Statutes 2006

Stadgar för svenska nationalkommittén av ICOMOS

Antagna 1992-02-27
Senast reviderade 2018-03-21

ICOMOS Sverige – Stadgar

Stadgar för ICOMOS

Som medlem i svenska nationalkommittén av ICOMOS är man också medlem i det internationella ICOMOS och omfattas av dess stadgar och de tillhörande etiska principerna.

ICOMOS Statutes (rev. 2017) Eng/Fr

ICOMOS Ethical Principles (2020) Eng/Fr

ICOMOS Etiska principer med svensk översättning (rev. 2021) Eng/Sv

Styrdokument för de svenska arbetsgrupperna

ICOMOS Sverige har fyra arbetsgrupper som var och en självständigt bedriver sitt arbete. Normalt arrangerar dessa en eller ett par aktiviteter om året. Däremellan kan man bedriva olika projekt och hålla kontakt per e-post.

Antaget vid styrelsemöte 13 juni 2012

ICOMOS Sweden har svenska arbetsgrupper kopplade till flera av de internationella kommittéerna.
Arbetsgrupperna skall verka för att främja sitt område och fungera som ett forum för dialog och
kunskapsutbyte, som nätverk och kunskapsbas för experter inom svensk kultur­miljövård.

Världsarvsarbetet och nominering av nya världsarv bör ske med stöd av de nationella arbetsgrupperna.

Ur Svenska ICOMOS stadgar:

Arbetsgrupper och kontaktpersoner till de internationella kommittéerna läm­nar års­rapport till styrelsen. (§9)

Därutöver gäller:

Styrdokument för medverkan i de internationella vetenskapliga kommittéerna

Antaget vid styrelsemöte 13 juni 2012

ICOMOS SWEDEN har en svensk representant i flertalet internationella vetenskapliga kommittéer. Ambitionen är att finnas med i alla kommittéer med verksamhetsområden som är relevanta för Sverige. På svenska ICOMOS hemsida finns information om:

De svenska representanterna i ICOMOS vetenskapliga kommittéer förutsätts att: