Styrdokument

Statutes of the Swedish National Committee of ICOMOS

adopted 27 Febr 1992,
article 7 amended 23 March 1995,
article 3 amended 8 March 2005,
article 3 and 4 amended 8 March 2006

ICOMOS SE – Statutes 2006

Stadgar för svenska nationalkommittén av ICOMOS

Antagna 1992-02-27
Senast reviderade 2018-03-21

ICOMOS Sverige – Stadgar

Stadgar för ICOMOS

Som medlem i svenska nationalkommittén av ICOMOS är man också medlem i det internationella ICOMOS och omfattas av dess stadgar och de tillhörande etiska principerna.

ICOMOS Statutes (rev. 2017) Eng/Fr

ICOMOS Ethical Principles (2020) Eng/Fr

ICOMOS Etiska principer med svensk översättning (rev. 2021) Eng/Sv

Styrdokument för de svenska arbetsgrupperna

Förnyelse av arbetsgrupperna – styrelsebeslut 15 augusti 2022
Styrelsen beslutade, efter synpunkter från våra representanter i de internationella
kommittéerna, att anta förslaget som innebär att förnya arbetsgrupperna. Vi avslutar därmed
de befintliga nationella arbetsgrupperna, som har varit direkt knutna till de internationella
kommittéernas ämnesområden, och går över till att arbeta efter samma struktur som
internationella ICOMOS. Det innebär att vi nu öppnar upp för att starta arbetsgrupper utifrån
aktuella frågor och teman, med medlemmar från olika kommittéer och även med andra
inbjudna experter. Dessa arbetsgrupper är temporära och avslutas när det aktuella ämnet är
penetrerat, gärna med en öppen diskussion, webinarium eller seminarium. Resultatet kan även
leda fram till en fråga som förs vidare i någon av de internationella vetenskapliga
kommittéerna. 
Arbetsgrupper och kontaktpersoner i de internationella kommittéerna skall i god tid före
årsmötet lämna en kort verksamhetsberättelse till styrelsen med summering på engelska. (§9)

Styrdokument för medverkan i de internationella vetenskapliga kommittéerna

Antaget vid styrelsemöte 13 juni 2012

ICOMOS SWEDEN har en svensk representant i flertalet internationella vetenskapliga kommittéer. Ambitionen är att finnas med i alla kommittéer med verksamhetsområden som är relevanta för Sverige. På svenska ICOMOS hemsida finns information om:

 • vilka internationella vetenskapliga kommittéer som finns
 • vad som generellt gäller för de internationella vetenskapliga kommittéerna (ICOMOS International Scientifique Committees)
 • våra representanter i de internationella kommittéerna.

De svenska representanterna i ICOMOS vetenskapliga kommittéer förutsätts att:

 • bidra med kunskap och initiativ till kommittéernas arbete
 • representera Sverige och driva våra frågor i kommittéernas arbete och att verka för att de genom styrelsen också drivs inom ICOMOS övriga rådgivande och beslutande organ
 • bygga upp digitalt nätverk för informationsutbyte med intresserade medlemmar
 • bilda arbetsgrupper utifrån aktuella frågor och teman, med medlemmar från olika kommittéer och även med andra inbjudna experter. Dessa arbetsgrupper är temporära och avslutas när det aktuella ämnet är penetrerat.
 • föra ut kunskap om kommittéernas arbete och resultat till ICOMOS svenska medlemmar,   genom hemsida, nyhetsbrev, seminarier och på andra sätt.
 • se till att en växande skara experter inom det aktuella sakområdet blir medlemmar i   ICOMOS och tar del i aktiv diskussion bland annat till stöd för den svenska representanten.
 • vid behov av vidgad kunskapsbas och i samråd med styrelsen ordna seminarier
 • hålla sig informerade om ICOMOS arbete generellt, om vision, policy och mål och informera om detta i olika sammanhang.