Ordlista

FÖRKORTNINGSTÅR FÖRFÖRKLARING
ADCOMAdvisory CommitteeKommittén som är expert på stadgarna, hjälper till och övervakar så att administationen går rätt till.
AGAAnnual General AssemblyÅrsmöte. Vart tredje år ersätts årsmötet av ett ”riktigt” General Assembly som är av större karaktär.
CARInternational committee on Rock ArtVetenskaplig kommitté: Hällristningar
CIAVInternational committee on Vernacular ArchitectureVetenskaplig kommitté: Lokal byggnadstradition
CIFInternational committee on TrainingVetenskaplig kommitté: Utbildning
CIICInternational committee on Cultural RoutesVetenskaplig kommitté: Kulturella vägar
CIPAInternational committee on Heritage DocumentationVetenskaplig kommitté: Dokumentation
CIVVIHInternational committee on Historic Cities, Towns and VillagesVetenskaplig kommitté: Städer och byar
GAGeneral AssemblyDet stora mötet som hålls vart tredje år. Dessa är de tyngsta mötena för ICOMOS.
ICAHMInternational committee on Archaeological Heritage ManagementVetenskaplig kommitté: Arkeologi
ICCROMInternational Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural PropertyEn organisation som bildades för att återuppbygga det kulturarv som förstördes i samband med andra världskriget. Organisationen lever kvar och arbetar med utbildningsinsatser runt om i världen.
ICICHInternational committee on Intangible Cultural HeritageVetenskaplig kommitté: Immateriellt kulturarv
ICIPInternational committee on Interpretation and Presentation of Cultural Heritage SitesVetenskaplig kommitté: Tolkning
ICLAFIInternational committee on Legal, Administrative and Financial IssuesVetenskaplig kommitté: Rätt, administration och ekonomi
IcoFortInternational committee on Fortifications and Military HeritageVetenskaplig kommitté: Fortifikation
ICOMInternational Council of MuseumsICOMOS systerorganisation men med fokus på museum.
ICOMOSInternational Council on Monuments and SitesVår organisation, rådgivande organ vid värdsarvsfrågor till UNESCO.
ICORPInternational committee on Risk PreparednessVetenskaplig kommitté: Riskberedskap
ICTCInternational committee on Cultural TourismVetenskaplig kommitté: Kulturturism
ICUCHInternational committee on Underwater Cultural HeritageVetenskaplig kommitté: Marint
IIWCInternational committee on WoodVetenskaplig kommitté: Trä
IPHCInternational Polar Heritage CommitteeVetenskaplig kommitté: Polar
ISCInternational Scientific CommitteeDet finns en rad vetenskapliga kommittéer som har olika fokusområden. En stor del av ICOMOS arbete sker genom ISC. Som medlem i ICOMOS kan man engagera sig i de olika kommittéerna.
ISC20CInternational committee on 20th Century HeritageVetenskaplig kommitté: 1900-tal
ISCARSAHInternational committee on Analysis and Restoration of Structures of Architectural HeritageVetenskaplig kommitté: Konstruktion
ISCCLInternational committee on Cultural Landscapes ICOMOS-IFLAVetenskaplig kommitté: Trädgård och landskap
ISCEAHInternational committee on Earthen Architectural HeritageVetenskaplig kommitté: Lera och jord
ISCECInternational committee on Economics of ConservationVetenskaplig kommitté: Ekonomi
ISCESInternational committee on Energy and sustainabilityVetenskaplig kommitté: Energi och hållbarhet
ISCIHInternational committee on Industrial HeritageVetenskaplig kommitté: Industriellt kulturarv
ISCMPInternational committee on Mural PaintingVetenskaplig kommitté: Muralmåleri
ISCoAHInternational committee on Aerospace HeritageVetenskaplig kommitté: Luftfartens kulturarv
ISCSInternational committee on StoneVetenskaplig kommitté: Sten
ISCSBHInternational committee on Shared Built HeritageVetenskaplig kommitté: Delat kulturarv
ISCVInternational committee on Stained GlassVetenskaplig kommitté: Glasmåleri
ISCWaterInternational committee on Water and HeritageVetenskaplig kommitté: Vatten
NC eller NatcomNational CommitteeAlla medlemmar är internationella medlemmar i första hand. De flesta länderna har sin egen administration och rapporterar mot det internationella. NC kan genomföra egna, interna evenemang men ska inte uttala sig för ICOMOS Internationals räkning.
OUVOutstanding Universal ValuesKriterierna för att kunna utses som ett världsarv. Dessa är definierade på förhand. Alla kriterier behöver dock inte uppfyllas.
PRERICOInternational committee on Places of Religion and RitualVetenskaplig kommitté: Religiösa och rituella platser
TheophilosInternational committee on Theory and Philosophy of Conservation and RestorationVetenskaplig kommitté: Teori
UN SDGUnited Nations Sustainable Development GoalsDe globala målen för hållbar utveckling. Agenda 2030.
UNESCOUnited Nations Educational, Scientific and Cultural OrganizationICOMOS moderorganisation som skapades för att förena världen genom utbildning, vetenskap och kultur.
WGWorking GroupArbetsgrupper är en lösare form av ISC, med ett tydligt mål och tidplan.
WHSWorld Heritage SitesDe enskilda världsarven.