Resurser

Ett av ICOMOS viktigaste mål är att utveckla principer och normer i bevarandearbetet och för detta har en lång rad charters och andra internationella dokument utarbetats. Ett grundläggande charter är Venedigdokumentet (Venice Charter) som antogs 1964 tillsammans med en resolution, initierad av Unesco, att grunda en internationell expertorganisation för kulturmiljövården – det som ett år senare blev ICOMOS. I flera av de internationella vetenskapliga kommittéerna finns också principer och förhållningssätt framtagna för motsvarande sakområden.

Svenska översättningar av charters

De svenska översättningarna är en inofficiell tolkning av originaldokumenten. Den som vill studera dokumenten i detalj bör också läsa de officiellt antagna texterna (ofta på engelska och franska).

Haagkonventionen: Konvention om skydd av kulturföremål i händelse av väpnad konflikt (1954), samt tilläggsprotokoll (2017)

Venedigdokumentet: Internationellt charter för bevarande och restaurering av minnesmärken och områden av historiskt intresse (1964)

Florensdeklarationen: Internationell deklaration för bevarande och restaurering av historiska trädgårdsanläggningar, parker och landskap (1982)

Stadscharter: Internationellt charter för bevarande av historiska städer (1987)

Mexicodokumenet: Charter om kulturturism (1999).

The Burra Charter, The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance (English 2013) (Svenska 2021)
Burra Charter & Practice notes (English)

Länkar till charters på engelska och andra språk

Här kan du hitta ICOMOS olika policydokument på engelska, franska och i vissa fall andra språk->

Andra skrivelser och publicitet