Yttrande över betänkandet (SOU 2011:31) Staten som fastighetsägare och hyresgäst