Medlemskap

Du som är yrkesverksam inom kulturmiljövården är välkommen att ansöka om medlemskap i ICOMOS.

Det finns två typer av medlemskap; enskild medlem och institutionsmedlem. Du som vill bli enskild medlem ska ha en specialiserad kulturmiljökompetens med inriktning på kulturmiljöfrågor. Organisationer och företag, där professionellt kulturmiljöarbete är en huvudsaklig del av verksamheten, kan bli medlemmar i ICOMOS.

När årsavgiften är betald och medlemskorten är översända från internationella ICOMOS i Paris, får du/verksamheten ett medlemskort som ger fritt eller reducerat inträde till ett stort antal kulturhistoriska platser och museer över hela världen. För institutionsmedlemmar är kortet opersonligt, vilket innebär att olika personer kan använda det vid behov.

Som medlem stödjer du den internationella kulturmiljövården och får tillgång till den breda erfarenheten från andra länder, den fortgående professionella diskussionen och kontakter över hela världen. Det innebär till exempel:

  • Delaktighet i ICOMOS nationella och internationella nätverk
  • Möjlighet att delta i de olika aktiviteter som ordnas nationellt och internationellt (från en
    institutionsmedlem kan flera personer delta)
  • Möjlighet att medverka i de internationella vetenskapliga kommittéerna (specialistgrupper inom
    kulturmiljöområdet)
  • Fortlöpande information från internationella ICOMOS och ICOMOS Sverige om aktuella frågor och
    aktiviteter.

Arbete i internationella kommittéer

ICOMOS har ett antal internationella vetenskapliga kommittéer vars syfte är att samla in, studera och sprida information om principer, metoder och policies för kulturmiljövård. ICOMOS Sverige har representanter i de flesta kommittéerna. Är du intresserad av det internationella arbetet så är du välkommen att höra av dig till de olika representanterna. Läs mer om arbetet i kommittéerna här.

Ändring av uppgifter

När du byter arbete, flyttar eller när en kontaktperson slutar på arbetsplatsen behöver vi få in en ändring av uppgifter. Skicka in din ändring så snart som möjligt till info[at]icomos.se eller med brev till:

ICOMOS Sverige
℅ Melander
Åsgatan 28
724 63 Västerås

Även om du ändrar dina uppgifter på ICOMOS internationella hemsida så måste du även skicka dina uppgifter till ICOMOS Sverige enligt ovan.

Om du är osäker på om dina adressuppgifter stämmer får du också gärna kontakta oss på samma adress.