Styrelse – Board

To contact a boardmember please use the functional emails listed below or email firstname.lastname.[at]icomos.se.

Vill du kontakta någon i styrelsen direkt så maila funktionsbrevlådorna nedan eller fornamn.efternamn[at]icomos.se


Ulrika Mebus

Ordförande – President

Ulrika Mebus

president[at]icomos.se

Ulrika Mebus är byggnadsantikvarie verksam som
fastighetschef på Kungl. Vitterhetsakademien.

2021- Ordförande
2015-2021 Styrelseledamot, medlemsansvarig

Vice Ordförande – Vice President

Malin Myrin

vicepresident[at]icomos.se

Malin Myrin (fil. dr) är konservator och
byggnadsantikvarie, verksam som chef för
kulturmiljöenheten vid Stadsmuseet i Stockholm.

2013- Vice ordförande
2011-2013 Styrelseledamot

SEKRETERARE – Secretary

Marcus Bengtsson

secretary[at]icomos.se

Marcus Bengtsson är byggnadsantikvarie verksam på
Västerbottens museum i Umeå.

2023- Sekreterare
2018-2023 Styrelseledamot

KASSÖR – Treasurer

Jan Melander

treasurer[at]icomos.se

Jan Melander är arkeolog och bor i Västerås.

2015- Kassör
2014-2015 Styrelseledamot

STYRELSELEDAMOT – Boardmember

Kersti Berggren

Arkitekt. Fil kand, KTH Arkitektur. Tidigare verksam vid bland annat Riksantikvarieämbetet och Värmlands Museum.

2023- Styrelseledamot

styrelseledamot – boardmember

Lena Palmqvist

isc[at]icomos.se

Lena Palmqvist är antikvarie bosatt i Stockholm.

2013- Styrelseledamot, samordningsansvarig för
de vetenskapliga kommittéerna

styrelseledamot – Boardmember

Leena Seim Lepik

Leena Seim är konst- och arkitekturhistoriker verksam
vid Svenska kyrkans nationella nivå i Uppsala.

2020- Styrelseledamot

styrelseledamot – boardmember

Lenore Weibull

members[at]icomos.se

Lenore arbetar som byggnadsantikvarie på Nyréns Arkitektkontor i Stockholm.

2023- Styrelseledamot


Revisorer

Staffan Hansing, Henrik Lindblad

Valnämnd

Tina Wik, Cecilia Wallin och Gert Magnusson