Styrelse

Vill du kontakta någon i styrelsen direkt så skicka e-post till fornamn.efternamn[at]icomos.se


Ulrika Mebus

Ordförande

Ulrika Mebus

Ulrika Mebus är byggnadsantikvarie verksam som fastighetschef på Kungl. Vitterhetsakademien.

2021- Ordförande
2015-2021 Styrelseledamot, medlemsansvarig

vice Ordförande

Malin Myrin

Malin Myrin är konservator och byggnadsantikvarie, verksam på Stadsmuseet i Stockholm.

2011-2013 Styrelseledamot
2013- Vice ordförande

sekreterare

Cecilia Wallin

Cecilia Wallin är byggnadsantikvarie verksam som Stiftsantikvarie i Uppsala stift.

2011-2013 Sekreterare
2020- Sekreterare

vice Ordförande

Jan Melander

Jan Melander är arkeolog och bor i Västerås.

2014-2015 Styrelseledamot
2015- Kassör

styrelseledamot

Marcus Bengtsson

Marcus Bengtsson är byggnadsantikvarie verksam på Norrbottens museum i Luleå.

2018- Styrelseledamot

styrelseledamot

Karolina von Mentzer

Karolina von Mentzer är regionutvecklare, Natur- och kulturarv och kulturmiljö, verksam på Koncernavdelning kultur, Västra Götalandsregionen.

2021- Styrelseledamot, medlemsansvarig

styrelseledamot

Lena Palmqvist

Lena Palmqvist är antikvarie bosatt i Stockholm.

2013- Styrelseledamot, samordningsansvarig för de vetenskapliga kommittéerna

styrelseledamot

Leena Seim Lepik

Leena Seim är konst- och arkitekturhistoriker verksam vid Svenska kyrkans nationella nivå i Uppsala.

2020- Styrelseledamot


Revisorer

Börje Olsson
Sune Lindqvist

Valnämnd

Jan-Gunnar Lindgren (sammankallande)
Mira Lumbye
Helen Simonsson