Ansök om medlemskap

Du som vill bli enskild medlem ska ha en specialiserad kulturmiljökompetens med inriktning på kulturmiljöfrågor. Kulturmiljöfrågorna bör också vara en huvudsaklig del av den verksamhet man bedriver, till exempel i en enskild firma eller som anställd.

ÅRSAVGIFTER
Individuell medlem: 500kr
Individuell medlem under 30 år: 250kr
Institution, organisation och företag: 4500kr

Styrelsen välkomnar särskilt ansökningar från yngre kollegor. Läs mer om Emerging Professionals hos ICOMOS International. Medlemmar som är under 30 år betalar också en reducerad medlemsavgift.

Organisationer, institutioner och företag där professionellt kulturmiljöarbete är en huvudsaklig del av verksamheten och där det finns en specialiserad kompetens på området, kan bli medlemmar i ICOMOS. Om kulturmiljöarbetet bedrivs på en mindre enhet kan den enheten, men inte hela organisationen bli medlem.

Beslut om nya medlemmar fattas av styrelsen löpande. När styrelsen fattat beslut om ett medlemskap, registreras det samtidigt internationellt. Du får därefter ett medlemsnummer och information om hur du betalar årsavgiften.

Varmt välkommen med din ansökan!

Din ansökan