Aktuellt

 • Europe group annual meeting and seminar in Visby, 11 June 2024

  ICOMOS Sweden was happy to welcome our European colleagues to the annual Europe-group meeting 2024. The meeting took place in the World Heritage site Visby on the island of Gotland. See the program for the seminar with abstracts below.

 • 18 APRIL – Internationella dagen för monument och platser: Katastrofer och konflikter genom linsen av Venedigdokumentet

  1982 instiftade ICOMOS International Day for Monuments and Sites föratt på olika sätt manifestera och lyfta fram kulturarvet.I maj 2024 och under hela året fokuserar ICOMOS på 60-årsjubileet avVenice Charter. Venedigdokumentet växte fram 1964, två decennier efterandra världskriget, i en tid som lovade gränslösa framsteg ochekonomisk utveckling. Idag står vi inför omfattande utmaningar när detgäller…

 • Reserapport från GA Sydney 2023

  Styrelsen för ICOMOS Sverige deltog i Sydney med 7 deltagare. Endast en styrelsemedlem avstod från att resa. Medresenärer var: Ulrika Mebus, Malin Myrin, Lena Palmqvist, Marcus Bengtsson, Leena Seim Lepik, Lenore Weibull och Kersti Berggren. Resestipendier stöttade också deltagande från följande medlemmar i ICOMOS Sverige: Tina Wik, Henrik Nerlund, Cornelius Holtorf samt Christer Gustafsson. Det…

 • Giving Tuesday 2023: Cultural Heritage in Crisis

  28 November var det Giving Tuesday, något ICOMOS uppmärksammar med en insamling för 4 nationella ICOMOS kommittéer, vilka har gått igenom traumatiska händelser i sina respektive länder. ICOMOS Pakistan återhämtar sig fortfarande från förra årets översvämningar, medan ICOMOS Burkina Faso hanterar terrorism, ICOMOS Sudan väpnad konflikt och ICOMOS Syrien efterdyningarna av årets jordbävning och en…

 • International Wood Committee på ICOMOS GA23

 • Reserapport ICOMOS GA23

  av Cornelius Holtorf Jag deltog i GA2023 i Sydney under scientific symposium måndag tills fredag. Förutom obervationen att det var en storslagen konferens mitt i Sydney med en hel del politisk prominens från Australien och en stark inneraustraliensk agenda att framhäva de traditionella ägare av landet, tänkte jag diskutera kort mina intryck av innehållet av…

 • People-based Heritage Management – Report from ICOMOS GA23

  ​​Christer Gustafsson, 15 September 2023 During the ICOMOS General Assembly in Sydney 31 August – 9 September 2023, the Scientific Symposium was arranged. Under the theme Responsibility, we arranged a Panel Discussion on ”Top-down-grassroots: People-based leadership for heritage management”. It was a collaboration between me as Secretary General of ISC Economics of Conservation and Matthias Ripp,…

 • 20th Century Heritage på ICOMOS GA23

  Henrik Nerlund  Undertecknad deltog som delegat vid ICOMOS General Assembly 2023 under datumen 2023- 08-31 till 2023-09-07. Under dessa dagar fokuserade jag min tid på min vetenskapliga kommitté ISC20C och prioriterade att knyta personliga kontakter med andra ledamöter. Jag deltog i alla val av personer till ICOMOS styrelse samt antagande av resolutioner som röstberättigad delegat.…

 • Religiösa och rituella platser (PRERICO) på ICOMOS GA23

  Den vetenskapliga kommittén hade inte tillräckligt många närvarande medlemmar för att hålla ett regelrätt möte, men de som fanns på plats samlades informellt vid poster session, den 5 september. PRERICO hade en informativ poster som introducerade kommitteen och dess verksamhet för potentiella nya medlemmar.

 • Lokal byggnadstradition CIAV på ICOMOS GA23

  Av: Lena Palmqvist Vernacular Architecture kommittén, CIAV, möttes 2 september. Kommitténs arbete presenterades även i samband med Heritage Exposition, genom poster-utställningen och möjligheten till att ställa frågor till kommitténs ordförande och medlemmar. Årsmötet kommer att ske digitalt senare under hösten.  Intresset för det immateriella kulturarvet kopplat till det materiella är ett område som får allt…