Kategori: Aktuellt

 • Välkommen till ICOMOS Sveriges årsmöte 2022

  Måndagen den 28 mars 2022 kl. 17.00 Plats: Stockholm (plats meddelas senare) och via Zoom. Kl. 17.00 Årsmötesseminarium: Riin Alatalu, vice ordförande i ICOMOS internationella styrelse samt ordförande i ICOMOS Europe Group ger oss en inblick i det internationella arbetet och vad som är aktuellt just nu. Det är bland annat Heritage and Climate, European […]

 • Upprop till våra medlemmar – för medverkan i de vetenskapliga kommittéerna

  [:sv]ICOMOS internationella vetenskapliga kommittéer (ISC) är inte bara en viktig del av ICOMOS arbete utan också basen i det internationella samarbetet inom våra olika kommittéer/kunskapsområden. Kommittéernas syfte är att verka för samarbete och utveckling inom ICOMOS, för att dela kunskap och erfarenheter i ett tvärvetenskapligt globalt perspektiv i arbetet med kulturarvsskydd och förvaltning. De internationella […]

 • Save the date – CHARTER project first open online event: 10 March “How can we describe working in the cultural heritage sector?”

  [:sv]ICOMOS is a full partner in the CHARTER Alliance project – https://charter-alliance.eu/ CHARTER, the European Cultural Heritage Skills Alliance, brings together and represents the whole range of the cultural heritage sector in Europe.   CHARTER’s first open event: “How can we describe working in the cultural heritage sector?” How do you describe your own practice/profession, what are […]

 • Adventsmingel – Save the date

  [:sv]Adventsmingel för ICOMOS Sverige 22 november kl. 17.30 Arturs kafé vid Hazeliusporten (vis Skansen), Stockholm https://www.skansen.se/sv/arturs-kafe[:]

 • Climate Change Impacts on Cultural Heritage: A Literature Review

  [:sv]FULL ARTICLE – https://doi.org/10.1002/wcc.710 Elena Sesana  Alexandre S. Gagnon  Chiara Ciantelli  JoAnn Cassar  John J. Hughes First published: 04 May 2021 https://doi.org/10.1002/wcc.710 Edited by: Timothy Carter, Domain Editor, and Mike Hulme, Editor‐in‐Chief Funding information: University of the West of Scotland Climate change, as revealed by gradual changes in temperature, precipitation, atmospheric moisture, and wind intensity, […]

 • VÄLKOMMEN till Årsmöte 2021 för ICOMOS Sverige

  [:sv]VÄLKOMMEN till Årsmöte 2021 för ICOMOS Sverige med inledande seminarium på temat FAROkonventionen Tid och plats – Torsdagen den 25 mars 2021, digitalt (Zoom) Kl. 15.00 Årsmötesseminarium: Farokonventionen och social hållbarhet Kl. 16.00 Årsmöte 2021. Kallelse och handlingar skickades till alla medlemmar via mail den 2 mars 2021. Årets seminarium och diskussion ägnas åt Farokonventionen. Cathrine Mellander […]

 • Vilken roll har ICOMOS medlemmar och kommittéer i världsarvsarbetet?

  [:sv]Nu har dokumentet om ICOMOS roll i världsarvsarbetet kommit! Dokumentet tydliggör ansvar och förväntningar på ICOMOS olika nivåer i världsarvsarbetet, samt listar god sed för vardera grupp. WH_RoleofCommittees_20191014_EN[:]

 • ICOMOS generalförsamling i Sydney 2020 ställs in

  [:sv]Själva generalförsamlingen med omröstningar kommer att ordnas på annat sätt. Konferensdelen kommer att hållas i Sydney 2023 i stället. Mer information om det kommer. Se ICOMOS internationella hemsida för den senaste informationen: www.icomos.org[:]

 • Årsmötet 2020

  [:sv]Vid årsmötet den 16 april 2020 deltog 27 personer via digital länk. Vid mötet valdes Cecilia Wallin och Leena Seim in i styrelsen. Protokoll från årsmötet kommer att skickas ut när det är justerat. Årsmöteshandlingar finns här: ICOMOS Sverige, Årsmöte 2020 -Kallelse med bilagor[:]

 • Till minne av Margareta Biörnstad

  [:sv]Förre riksantikvarien och ordföranden i ICOMOS Sverige, Margareta Biörnstad, Stockholm, har som tidigare meddelats gått ur tiden. Närmast anhöriga är barn och barnbarn. Hon sörjs också av en stor skara vänner och tidigare medarbetare och kollegor i Sverige och runt om i världen. Margareta Biörnstad var ordförande för den svenska nationalkommittén av ICOMOS, International Council […]