18 APRIL – Internationella dagen för monument och platser: Katastrofer och konflikter genom linsen av Venedigdokumentet


1982 instiftade ICOMOS International Day for Monuments and Sites för
att på olika sätt manifestera och lyfta fram kulturarvet.
I maj 2024 och under hela året fokuserar ICOMOS på 60-årsjubileet av
Venice Charter. Venedigdokumentet växte fram 1964, två decennier efter
andra världskriget, i en tid som lovade gränslösa framsteg och
ekonomisk utveckling. Idag står vi inför omfattande utmaningar när det
gäller klimatet, växande antal naturkatastrofer och konflikter som hotar
och förstör det fysiska kulturarvet. Vilken roll har Venedigdokumentet haft
under de gångna 60 åren och vilken roll har det idag?
Vi kommer senare under året, efter sommaren, att bjuda in våra
medlemmar till en programaktivitet med anknytning till
Venedigdokumentet.
På ICOMOS internationella hemsida, icomos.org, finns
Venedigdokumentet i sin helhet under The Venice Charter – International
Council on Monuments and Sites.
Länken artsandculture.google.com beskriver UNESCOS Världsarv och i
länken whc.unesco.org finns beskrivningar av de svenska världsarven
under rubriken Sweden – UNESCO World Heritage Convention.
Vi återkommer med information om vårt kommande program med
anknytning till Venedigdokumentet.

Vänliga hälsningar
Styrelsen för ICOMOS Sverige