ICOMOS International

 • Europe group annual meeting and seminar in Visby, 11 June 2024

  ICOMOS Sweden was happy to welcome our European colleagues to the annual Europe-group meeting 2024. The meeting took place in the World Heritage site Visby on the island of Gotland. See the program for the seminar with abstracts below.

 • 18 APRIL – Internationella dagen för monument och platser: Katastrofer och konflikter genom linsen av Venedigdokumentet

  1982 instiftade ICOMOS International Day for Monuments and Sites föratt på olika sätt manifestera och lyfta fram kulturarvet.I maj 2024 och under hela året fokuserar ICOMOS på 60-årsjubileet avVenice Charter. Venedigdokumentet växte fram 1964, två decennier efterandra världskriget, i en tid som lovade gränslösa framsteg ochekonomisk utveckling. Idag står vi inför omfattande utmaningar när detgäller…

 • Reserapport från GA Sydney 2023

  Styrelsen för ICOMOS Sverige deltog i Sydney med 7 deltagare. Endast en styrelsemedlem avstod från att resa. Medresenärer var: Ulrika Mebus, Malin Myrin, Lena Palmqvist, Marcus Bengtsson, Leena Seim Lepik, Lenore Weibull och Kersti Berggren. Resestipendier stöttade också deltagande från följande medlemmar i ICOMOS Sverige: Tina Wik, Henrik Nerlund, Cornelius Holtorf samt Christer Gustafsson. Det…

 • Giving Tuesday 2023: Cultural Heritage in Crisis

  28 November var det Giving Tuesday, något ICOMOS uppmärksammar med en insamling för 4 nationella ICOMOS kommittéer, vilka har gått igenom traumatiska händelser i sina respektive länder. ICOMOS Pakistan återhämtar sig fortfarande från förra årets översvämningar, medan ICOMOS Burkina Faso hanterar terrorism, ICOMOS Sudan väpnad konflikt och ICOMOS Syrien efterdyningarna av årets jordbävning och en…

 • Annual Report of UNESCO Chair on Heritage Futures 2021-22

  En digital version finns här – https://lnu.se/en/meet-linnaeus-university/current/news/2022/progress-report-20212022-unesco-chair-on-heritage-futures/ Missa inte filmen “What are Heritage Futures and why do they matter?” och artikeln “To adapt to a changing world, heritage conservation needs to look toward the future”.

 • Save the date – CHARTER project first open online event: 10 March “How can we describe working in the cultural heritage sector?”

  ICOMOS is a full partner in the CHARTER Alliance project – https://charter-alliance.eu/ CHARTER, the European Cultural Heritage Skills Alliance, brings together and represents the whole range of the cultural heritage sector in Europe. CHARTER’s first open event: “How can we describe working in the cultural heritage sector?” How do you describe your own practice/profession, what are…