ICOMOS International

 • Reserapport från GA Sydney 2023

  Styrelsen för ICOMOS Sverige deltog i Sydney med 7 deltagare. Endast en styrelsemedlem avstod från att resa. Medresenärer var: Ulrika Mebus, Malin Myrin, Lena Palmqvist, Marcus Bengtsson, Leena Seim Lepik, Lenore Weibull och Kersti Berggren. Resestipendier stöttade också deltagande från följande medlemmar i ICOMOS Sverige: Tina Wik, Henrik Nerlund, Cornelius Holtorf samt Christer Gustafsson. Det…

 • Giving Tuesday 2023: Cultural Heritage in Crisis

  28 November var det Giving Tuesday, något ICOMOS uppmärksammar med en insamling för 4 nationella ICOMOS kommittéer, vilka har gått igenom traumatiska händelser i sina respektive länder. ICOMOS Pakistan återhämtar sig fortfarande från förra årets översvämningar, medan ICOMOS Burkina Faso hanterar terrorism, ICOMOS Sudan väpnad konflikt och ICOMOS Syrien efterdyningarna av årets jordbävning och en…

 • Annual Report of UNESCO Chair on Heritage Futures 2021-22

  En digital version finns här – https://lnu.se/en/meet-linnaeus-university/current/news/2022/progress-report-20212022-unesco-chair-on-heritage-futures/ Missa inte filmen “What are Heritage Futures and why do they matter?” och artikeln “To adapt to a changing world, heritage conservation needs to look toward the future”.

 • Save the date – CHARTER project first open online event: 10 March “How can we describe working in the cultural heritage sector?”

  ICOMOS is a full partner in the CHARTER Alliance project – https://charter-alliance.eu/ CHARTER, the European Cultural Heritage Skills Alliance, brings together and represents the whole range of the cultural heritage sector in Europe. CHARTER’s first open event: “How can we describe working in the cultural heritage sector?” How do you describe your own practice/profession, what are…