Reserapport från GA Sydney 2023


Styrelsen för ICOMOS Sverige deltog i Sydney med 7 deltagare. Endast en styrelsemedlem avstod från att resa. Medresenärer var: Ulrika Mebus, Malin Myrin, Lena Palmqvist, Marcus Bengtsson, Leena Seim Lepik, Lenore Weibull och Kersti Berggren. Resestipendier stöttade också deltagande från följande medlemmar i ICOMOS Sverige: Tina Wik, Henrik Nerlund, Cornelius Holtorf samt Christer Gustafsson.

Det totala antalet deltagare på konferensen var över 1600 och programmet var mycket fylligt. Utöver generalförsamlingen samlades också de olika regionala grupperna, nationella, vetenskapliga och rådgivande kommittéer samt arbetsgrupper och under fem dagar bjöds ett stort antal experter in att tala vid ett vetenskapligt symposium i flera parallella seminarier.

Avsändare av denna rapport är styrelsen för ICOMOS Sverige. Styrelsen hade inte möjlighet att närvara vid alla möten och seminarier, men har här sammanställt korta anteckningar för att fånga de huvudsakliga teman och fokus som kan inspirera och vägleda det fortsatta arbetet i Sverige. Länkar bifogas till de rapporter som skickats in av mottagarna till resestipendier.

Den officiella hemsidan för evenemanget med bilder och program finns här
https://icomosga2023.org