Lokal byggnadstradition CIAV på ICOMOS GA23


Av: Lena Palmqvist

Vernacular Architecture kommittén, CIAV, möttes 2 september. Kommitténs arbete presenterades även i samband med Heritage Exposition, genom poster-utställningen och möjligheten till att ställa frågor till kommitténs ordförande och medlemmar. Årsmötet kommer att ske digitalt senare under hösten. 

Intresset för det immateriella kulturarvet kopplat till det materiella är ett område som får allt större betydelse och dignitet i diskussionerna kring Vernacular Architecture. Det är arkitektur som vanligen utgår från lokala och regionala byggnadstraditioner och som skapas utan en arkitekt. I Norden och Europa har Vernacular Architecture ofta identifierats som landsbygdens äldre folkliga bebyggelse, men diskussionen leddes nu också in på vikten av att lyfta fram Vernacular Architecture även i 1900-talets bebyggelse. 

Vernacular Architecture kommittén har en bred internationell sammansättning och i mötet deltog delegater från Storbritannien, Egypten, Kina, Australien, Irland, Kosovo, Finland och Sverige. Kommittén har 130 medlemmar, men endast två medlemmar från Afrika. Ett förslag presenterades att i samarbete med kenyanska kollegor förlägga 2024-års CIAV konferens till Nairobi. En Advisory Committee har bildats och inlett samarbetet för att tillsammans med våra kenyanska kollegor förbereda för möte i Nairobi i november 2024.

CIAV:s Newsletter har under många år publicerats i pappersform och uppskattats mycket av kommitténs medlemmar. Vid årsmötet 2021 beslutades att bilda en särskild redaktionskommitté och beslut har nu också tagits att CIAV Newsletter från och med nästa utgåva 2023 endast kommer att publiceras digitalt. Redaktionskommittén efterlyser också gästredaktörer. Huvudsyftet med tidskriften är att vara en kanal för kunskapsutbyte, både i praktisk och teoretisk mening. Men viktigast är att det är en effektiv och smidig informationsväg, som också är en plattform för nätverksbyggande i olika frågor.

Diskussionen vid mötet ledde även fram till ett konkret förslag att arbeta fram en internationell översikt över terminologin, med definitioner och betydelsen av begrepp i olika språk.

De nya utmaningar som arbetet i CIAV står inför kan sammanfattas i kommitténs följande vision.

Arbeta förebyggande för att möta utmaningar som påverkar den lokala/regionala bebyggelsen med hänsyn till:

  • SDG:s United Nations Sustainable Development Goals
  • Climate change and Natural disasters
  • Wars and displacements
  • Fires
  • Human rights (Rights of the local community)

För att engagera medlemmarna inbjuder styrelsen till en rad webinarier.