Internationella kommittéer

 • International Wood Committee på ICOMOS GA23

 • Reserapport ICOMOS GA23

  av Cornelius Holtorf Jag deltog i GA2023 i Sydney under scientific symposium måndag tills fredag. Förutom obervationen att det var en storslagen konferens mitt i Sydney med en hel del politisk prominens från Australien och en stark inneraustraliensk agenda att framhäva de traditionella ägare av landet, tänkte jag diskutera kort mina intryck av innehållet av…

 • People-based Heritage Management – Report from ICOMOS GA23

  ​​Christer Gustafsson, 15 September 2023 During the ICOMOS General Assembly in Sydney 31 August – 9 September 2023, the Scientific Symposium was arranged. Under the theme Responsibility, we arranged a Panel Discussion on ”Top-down-grassroots: People-based leadership for heritage management”. It was a collaboration between me as Secretary General of ISC Economics of Conservation and Matthias Ripp,…

 • 20th Century Heritage på ICOMOS GA23

  Henrik Nerlund  Undertecknad deltog som delegat vid ICOMOS General Assembly 2023 under datumen 2023- 08-31 till 2023-09-07. Under dessa dagar fokuserade jag min tid på min vetenskapliga kommitté ISC20C och prioriterade att knyta personliga kontakter med andra ledamöter. Jag deltog i alla val av personer till ICOMOS styrelse samt antagande av resolutioner som röstberättigad delegat.…

 • Religiösa och rituella platser (PRERICO) på ICOMOS GA23

  Den vetenskapliga kommittén hade inte tillräckligt många närvarande medlemmar för att hålla ett regelrätt möte, men de som fanns på plats samlades informellt vid poster session, den 5 september. PRERICO hade en informativ poster som introducerade kommitteen och dess verksamhet för potentiella nya medlemmar.

 • Lokal byggnadstradition CIAV på ICOMOS GA23

  Av: Lena Palmqvist Vernacular Architecture kommittén, CIAV, möttes 2 september. Kommitténs arbete presenterades även i samband med Heritage Exposition, genom poster-utställningen och möjligheten till att ställa frågor till kommitténs ordförande och medlemmar. Årsmötet kommer att ske digitalt senare under hösten.  Intresset för det immateriella kulturarvet kopplat till det materiella är ett område som får allt…

 • CIPA Biannual symposium 2023, Florens

  Detta var mitt första deltagande på någon av CIPAs internationella aktiviteter. Det började redan den 25:e för min del med två workshops där vi som deltagare blev demonstrerade nya tekniker inom laserskanning och fotogrammetri. Vi fick också möjlighet att diskutera metodologier och vilka tekniker som fungerade bäst till olika ändamål. Måndagen den 26:e juni började…

 • ICLAFI:s årsmöte och seminarium i Warszawa 22 – 25 maj 2023

  Till ICOMOS Sweden Reserapport Den 22-25 maj 2023 deltog jag i ICLAF:s årsmöte med seminarium i Warszawa. Årets seminarietema var ”A legal status of human remains as an issue of the Cultural Heritage Law”. Deltog gjorde fjorton kommittéledamöter och personal från det polska nationella kulturarvsinstitutet under ledning av dess direktör Katarzyna Zalasińska med biträde av…

 • 2022 verksamhetsrapport ISCMP

  Den internationella kommittén för Mural Paintings (ISCMP) där Anna Henningsson är representant har under 2022 ombildats, val till ny styrelse har ägt rum i slutet på januari 2023.

 • 2022 verksamhetsrapport ICAHM

  Archaeological Heritage Management (ICAHM) där Jan Melander är representant höll en konferens om ”Universal Access to open air Archaeological Sites” i Tyskland i mitten av augusti 2022. På denna konferens diskuterades olika aspekter av tillgänglighet till arkeologiska besöksmål. Från svenskt håll presenterade Birgitta Larsson från Stiftelsen Kulturmiljövård ett föredrag med titeln ”Challenges around accessibility at…