Kategori: Internationella kommittéer

 • 2021 Theophilos verksamhetsrapport

  [:sv]13-14 september hölls konferens “Doctrinal texts – achievements, importance and future in the protection of heritage” och kommitténs årsmöte i Florens.[:]

 • Upprop till våra medlemmar – för medverkan i de vetenskapliga kommittéerna

  [:sv]ICOMOS internationella vetenskapliga kommittéer (ISC) är inte bara en viktig del av ICOMOS arbete utan också basen i det internationella samarbetet inom våra olika kommittéer/kunskapsområden. Kommittéernas syfte är att verka för samarbete och utveckling inom ICOMOS, för att dela kunskap och erfarenheter i ett tvärvetenskapligt globalt perspektiv i arbetet med kulturarvsskydd och förvaltning. De internationella […]

 • Joint Climate Change Webinar from ISCS & ISCEAH

  [:sv]Impact and response to climate change of stone and earthen cultural heritage I måndags den 25 oktober kl. 14:00-18:15, 2021, höll två vetenskapliga kommittéer ett gemensamt möte om klimatförändringarna och deras påverkan på kulturarvsobjekt uppförda av sten och jord/lera. De bägge ordförandena, Takeshi Ishizaki (ISCS) och Maddalena Achenza (ISCEAH) hälsade alla deltagare välkomna. De beskrev […]

 • Konferens: Earthen and wood vernacular heritage and climate change

  [:sv]Icomos fyra internationella kommittéer, Committees on Vernacular Architecture, Earthen Architectural Heritage, Wood Architecture and the Committee on Energy, Sustainability and Climate change arrangerade 28-30 augusti 2021 konferensen Earthen and wood vernacular heritage and climate change. Konferensen som samlade ett drygt femtiotal internationella deltagare ägde rum på Kulturen i Lund, men var också möjlig att följa […]

 • 2021 Archeological Heritage Management (ICAHM) årsmöte

  [:sv]Icomos Sveriges representant Jan Melander deltog i det digitala årsmötet med seminarier 21-25 juni. Cornelius Holtorf höll ett key-note anförande som inledning första dagen med titeln Towards a People-Centred Approach to Selecting World Heritage Sites under temat Linking Archaeological Heritage to the Sustainable Development Goals[:]

 • 2020 årsrapport Interpretation and Presentation

  [:sv] Cornelius Holtorf deltog i den digitala konferensen ICOMOS 6ISC – Advanced Risk management for the Shared Future, 17 oktober 2020 och presenterade paper med titeln The Significance of Managing Heritage Processes in Times of Crisis. Årsrapport för Unescoprofessuren i Heritage Futures 2019-2020 finns digitalt tillgänglig via länken:https://issuu.com/lnu12/docs/progress_report_2019-2020_final/1?ff Cornelius Holtorf gav vid ICOMOS Emerging Professionals Working Group Webinar […]

 • 2020 ICLAFI verksamhetsrapport

  [:sv]Det årliga mötet planerat till slutet av mars 2020 i Polen sköts på grund av pandemin upp till slutet av november. Kommittén har haft tre digitala möten under året.[:]

 • 2020 Vernacular Architecture verksamhetsberättelse

  [:sv]Den internationella kommitténs digitala årsmöte hölls den 26 september 2020. Ny styrelse för perioden 2021-23 består av följande medlemmar: President Hossam Mahdi, ICOMOS UK, Vice Presidents Marwa Dabaieh ICOMOS Sweden, Shao Yong, ICOMOS China, Secretary General: Ivan Enev, ICOMOS Bulgaria (re-elected for 2nd term).[:]

 • 2020 verksamhetsrapport Immateriellt kulturarv

  [:sv]Helga Janse, valdes under året in som svensk voting- och expert member, i kommittén för Intangible Cultural Heritage. Kommitténs digitala årsmöte hölls 2 oktober 2020. Se länk http://icich.icomos.org/index.php/icich-annual-general-meeting-held-2-october-2020/. En inspelning av mötet finns även att se on-line: https://www.youtube.com/watch?v=K1YcrS7HN1c.[:]

 • 2020 Stained Glass verksamhetsrapport

  [:sv]Konferensen och årsmötet i den internationella kommittén, som skulle ägt rum i Barcelona i juli 2020, har skjutits upp till 2021 på grund av coronapandemin.[:]