Internationella kommittéer

 • 2022 verksamhetsrapport IIWC

  Tina Wik, ordförande i ICOMOS International Wood Committee och Mats Almlöf medlem i kommittén deltog i december 2022 i kommitténs  årsmöte som  hölls i Chiloé, Chile. I samband med  årsmötet ordnades ett symposium med temat Learning from Inherited Knowledge. Symposiet varade med en utflyktsdag emellan till sju av områdets sexton världsarvskyrkor. Valet, att ordna symposiet…

 • 2022 verksamhetsrapport ICLAFI

  Thomas Adlercreutz,  representant i kommittén för Legal, Administrative and Financial Issues (ICLAFI), deltog i kommitténs årliga möte och seminarium som hölls i oktober i Izmir, Turkiet. Temat var The Efficacy of Public and Private Partnership (PPP) in Heritage Conservation. Turkiet har speciell lagstiftning för sponsring av verksamhet knuten till heritage properties och värdarna ville samla…

 • 2022 verksamhetsrapport IPHC

  Dag Avango, Sveriges representant i ICOMOS ISC för kulturarv i polartrakterna, IPHC (International Polar Heritage Committee), har medverkat i TICCIH’s (The International Committtee for the Conservation of Industrial Heritage) stora kongress om industriella kulturarv, som äger rum vart tredje år. Kongressen hölls i Montreal. Avango omvaldes som ledamot i TICCIH’s Board of Trustees. Nästa TICCIH…

 • 2022 verksamhetsrapport ICSWater

  Nils Ahlberg, representant i kommittén Water and Heritage, deltog i augusti vid en konferens på tema Coastal Communities, Heritage and Climate Change. Konferens anordnades av ICOMOS Estland och innehöll möten, seminarier, workshops och studieutflykter i samarbete med ICOMOS Rights-Based Approaches Working Group, Committee on Water and Heritage, Estonian Academy of Arts, Environmental Board of Estonia…

 • 2022 verksamhetsrapport ISCCSG

  Linda Kvarnström, representant i kommittén Stained Glass, deltog i  konferensen ”Stained Glass Conservation: Preserving Identity” som arrangerades av ICOMOS internationella vetenskapliga kommitté för konservering av glasmålningar och Corpus Vitrearums Katalanska kommitté. Konferensen hölls i juli i Barcelona och samlade omkring 100 deltagare från olika länder. Temat, hur man bevarar föremålens identitet när de konserveras, belystes…

 • 2022 verksamhetsrapport CIVVIH

  Pål Anders Stensson, representant i Historic Towns and Villages, deltog i kommitténs årsmöte som hölls i Bryssel i juni. Mötet anordnades i samarbete med staden Bryssel och dess förvaltningsorganisation för världsarvet Grand Place. I samband med årsmötet genomfördes ett vetenskapligt symposium som syftade till att utvärdera hanteringen av dokumentet Valettaprinciperna som innehåller riktlinjer vid förvaltning…

 • 2022 verksamhetsrapport ICUCH

  Staffan von Arbin, representant i kommittén för Underwater Cultural Heritage ICUCH, har under året deltagit i flera digitala möten. Kommittén arrangerade ett fysiskt möte i samband med The UNESCO Meeting on Mobilizing Civil Society and the Scientific  Community for the Cultural Heritage of the Oceans and UN-SDG 14, i Kemer-Antalaya, Turkiet i maj.

 • Heritage in action:
  Legacies of industry in future making Kiruna, August 23 – 30, 2025

  19th Congress of the International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage – TICCIH 2024 Luleå University of Technology, a leading university in the European Arctic, in collaboration with the TICCIH sections in Sweden and Norway, the Swedish National Heritage Board, the municipality of Kiruna and a range of leading actors within industry and…

 • Reserapport: Icomos International Wood Committee Symposium, Chiloe, Chile 28/11-7/12 2022

  Reserapport från Mats Almlöf. Under knappt en vecka i Chiloe, en ö i södra Chile, genomförde IIWC sin årliga symposium med temat ”Learning from Inherited Knowledge” Just Chiloe valdes bl.a för att öka och stimulera andra länder att arrangera symposium samt att vibör/måste se byggnader från olika världsdelar, då det skiljer otroligt mycket framför allt…

 • Reserapport från IIWC Symposium och årsmöte i Chiloé, Chile

  Tina Wik, ordförande i ICOMOS International Wood Committee, December 2022. Årets årsmöte inom IIWC hölls i Chiloé, Chile den 30 november och i samband med det ordnade vi ett symposium under temat ’ Learning from Inherited Knowlegde’. Symposiet varade i 4 dagar, 27 – 30 november, med en utflyktsdag emellan till sju av områdets sexton…