2022 verksamhetsrapport ICAHM


Archaeological Heritage Management (ICAHM) där Jan Melander är representant höll en konferens om ”Universal Access to open air Archaeological Sites” i Tyskland i mitten av augusti 2022. På denna konferens diskuterades olika aspekter av tillgänglighet till arkeologiska besöksmål. Från svenskt håll presenterade Birgitta Larsson från Stiftelsen Kulturmiljövård ett föredrag med titeln ”Challenges around accessibility at archaeological excavations and examples from open air archaeological sites in Sweden”. ICAHM höll årsmöte i början av december. På konferensen diskuterades hur hanteringen av arkeologiskt kulturarv utvecklats de senaste 50 åren med bakgrund av Världsarvskonventionens 50 år.