ICAHM

  • 2022 verksamhetsrapport ICAHM

    Archaeological Heritage Management (ICAHM) där Jan Melander är representant höll en konferens om ”Universal Access to open air Archaeological Sites” i Tyskland i mitten av augusti 2022. På denna konferens diskuterades olika aspekter av tillgänglighet till arkeologiska besöksmål. Från svenskt håll presenterade Birgitta Larsson från Stiftelsen Kulturmiljövård ett föredrag med titeln ”Challenges around accessibility at…

  • 2021 Archeological Heritage Management (ICAHM) årsmöte

    Icomos Sveriges representant Jan Melander deltog i det digitala årsmötet med seminarier 21-25 juni. Cornelius Holtorf höll ett key-note anförande som inledning första dagen med titeln Towards a People-Centred Approach to Selecting World Heritage Sites under temat Linking Archaeological Heritage to the Sustainable Development Goals

  • Föredrag: Anundshög – cooperation between local community and local government

    Abstract till Jan Melanders föredrag: Anundshög – cooperation between local community and local government: 201810XX ICAHM Annual Meeting Sicilien – Föredrag Anundshög – J Melander