2022 verksamhetsrapport ICLAFI


Thomas Adlercreutz,  representant i kommittén för Legal, Administrative and Financial Issues (ICLAFI), deltog i kommitténs årliga möte och seminarium som hölls i oktober i Izmir, Turkiet. Temat var The Efficacy of Public and Private Partnership (PPP) in Heritage Conservation. Turkiet har speciell lagstiftning för sponsring av verksamhet knuten till heritage properties och värdarna ville samla erfarenheter från andra länder av sådan reglering. Thomas Adlercreutz illustrerade i sin presentation det aktuella temat med två exempel – Grönsöö säteri och Wenngarn.