ICLAFI

 • 2022 verksamhetsrapport ICLAFI

  Thomas Adlercreutz,  representant i kommittén för Legal, Administrative and Financial Issues (ICLAFI), deltog i kommitténs årliga möte och seminarium som hölls i oktober i Izmir, Turkiet. Temat var The Efficacy of Public and Private Partnership (PPP) in Heritage Conservation. Turkiet har speciell lagstiftning för sponsring av verksamhet knuten till heritage properties och värdarna ville samla […]

 • 2021 verksamhetsrapport Legal, Administrative and Financial Issues (ICLAFI)

  Den internationella kommittén har trots pandemin haft en aktiv verksamhet under året. Årsmötet med temat The right to Heritage as a catalyst for sustainable development, hölls i Ljubljana i Slovenien. Många deltog online och en mindre grupp samlades på plats, däribland Thomas Adlercreutz från Icomos Sverige, moderator i en session med temat Heritage Rights. Konferensen […]

 • 2020 ICLAFI verksamhetsrapport

  Det årliga mötet planerat till slutet av mars 2020 i Polen sköts på grund av pandemin upp till slutet av november. Kommittén har haft tre digitala möten under året.

 • ICLAFI:s möte i Turkiet 2019

  Thomas Adlercreutz reserapport från ICLAFI:s möte i Turkiet. 20191022-28 ICLAFI Thomas Adlercreutz – Reseraport

 • ICLAFI:s möte i Sydkorea 2018

  Thomas Adlercreutz reserapport från ICLAFI:s möte i Sydkorea. 20181017-19 ICLAFI Thomas Adlercreutz – Reserapport