2021 verksamhetsrapport Legal, Administrative and Financial Issues (ICLAFI)


Den internationella kommittén har trots pandemin haft en aktiv verksamhet under året. Årsmötet med temat The right to Heritage as a catalyst for sustainable development, hölls i Ljubljana i Slovenien. Många deltog online och en mindre grupp samlades på plats, däribland Thomas Adlercreutz från Icomos Sverige, moderator i en session med temat Heritage Rights. Konferensen är tillgänglig online  https://www.gov.si/en/news/2021-10-07-the-right-to-heritage-as-a-catalyst-for-sustainable-development/. ICLAFI har under året även haft val till ny styrelse.

,