2022 verksamhetsrapport ICUCH


Staffan von Arbin, representant i kommittén för Underwater Cultural Heritage ICUCH, har under året deltagit i flera digitala möten. Kommittén arrangerade ett fysiskt möte i samband med The UNESCO Meeting on Mobilizing Civil Society and the Scientific  Community for the Cultural Heritage of the Oceans and UN-SDG 14, i Kemer-Antalaya, Turkiet i maj.