ICUCH

  • 2022 verksamhetsrapport ICUCH

    Staffan von Arbin, representant i kommittén för Underwater Cultural Heritage ICUCH, har under året deltagit i flera digitala möten. Kommittén arrangerade ett fysiskt möte i samband med The UNESCO Meeting on Mobilizing Civil Society and the Scientific  Community for the Cultural Heritage of the Oceans and UN-SDG 14, i Kemer-Antalaya, Turkiet i maj.

  • 2021 verksamhetsrapport Underwater Cultural Heritage (ICUCH)

    Staffan von Arbin valdes in som svensk representant under 2021. Kommittén har  under året anordnat en mycket välbesökt virtuell seminarieserie (Underwater Cultural Heritage Webinar Chain) där Staffan von Arbin deltagit vid ett par tillfällen. I övrigt har kommittéarbetet mest handlat om inval av nya medlemmar samt val till styrelsen, the Bureau of the Committee, liksom…