Internationella kommittéer

 • 2020 årsrapport Interpretation and Presentation

  Cornelius Holtorf deltog i den digitala konferensen ICOMOS 6ISC – Advanced Risk management for the Shared Future, 17 oktober 2020 och presenterade paper med titeln The Significance of Managing Heritage Processes in Times of Crisis. Årsrapport för Unescoprofessuren i Heritage Futures 2019-2020 finns digitalt tillgänglig via länken:https://issuu.com/lnu12/docs/progress_report_2019-2020_final/1?ff Cornelius Holtorf gav vid ICOMOS Emerging Professionals Working Group Webinar…

 • 2020 ICLAFI verksamhetsrapport

  Det årliga mötet planerat till slutet av mars 2020 i Polen sköts på grund av pandemin upp till slutet av november. Kommittén har haft tre digitala möten under året.

 • 2020 Vernacular Architecture verksamhetsberättelse

  Den internationella kommitténs digitala årsmöte hölls den 26 september 2020. Ny styrelse för perioden 2021-23 består av följande medlemmar: President Hossam Mahdi, ICOMOS UK, Vice Presidents Marwa Dabaieh ICOMOS Sweden, Shao Yong, ICOMOS China, Secretary General: Ivan Enev, ICOMOS Bulgaria (re-elected for 2nd term).

 • 2020 verksamhetsrapport Immateriellt kulturarv

  Helga Janse, valdes under året in som svensk voting- och expert member, i kommittén för Intangible Cultural Heritage. Kommitténs digitala årsmöte hölls 2 oktober 2020. Se länk http://icich.icomos.org/index.php/icich-annual-general-meeting-held-2-october-2020/. En inspelning av mötet finns även att se on-line: https://www.youtube.com/watch?v=K1YcrS7HN1c.

 • 2020 Stained Glass verksamhetsrapport

  Konferensen och årsmötet i den internationella kommittén, som skulle ägt rum i Barcelona i juli 2020, har skjutits upp till 2021 på grund av coronapandemin.

 • 2020 Energy and sustainability verksamhetsrapport

  Marwa Dabaieh valdes under 2020 in som voting, expert member.

 • 2020 ISC20C verksamhetsrapport

  Henrik Nerlund har under 2020 valts in som svensk representant i kommittén och efterträtt Britt Wisth.

 • 2020 ICTC verksamhetsrapport

  Den internationella kommitténs årsmöte hölls on-line den 13 oktober 2020. Förutom gängse årsmötesförhandlingar fattades beslut om nya stadgar, inklusive operational guidelines. Under året har kommittén klarat ut vilka olika typer av medlemskap som erbjuds samt vilka förutsättningar som gäller för respektive, vilket nu är implementerat i operational guidelines. Den svenska arbetsgruppen har inte haft några…

 • 2020 Städer och byar verksamhetsrapport

  Pål Anders Stensson har under 2020 valts in som svensk ICOMOS representant i kommittén, efter Nils Ahlberg. Nils kommer fortsätta att vara knuten till kommittén, men har valts in som svensk representant i kommittén för Delat kulturarv/ Shared Built Heritage (ISCSBH). 2020 CIVVIH aktiviteter under året – Pål Anders Stensson

 • 2020 Theophilos verksamhetsrapport

  Året för kommittén präglades liksom övriga världen av pandemins härjningar. – Konferensen Future of Heritage Protection – Threats, Challenges, Proposals som skulle ha hållits i Florens den 12-13 mars ställdes in på grund av pandemin. – 14-15 september hölls ett webinar om ruiner: RUINS – protection, use, management som arrangerades av ICOMOS Polen.