2020 årsrapport Interpretation and Presentation


Cornelius Holtorf deltog i den digitala konferensen ICOMOS 6ISC – Advanced Risk management for the Shared Future, 17 oktober 2020 och presenterade paper med titeln The Significance of Managing Heritage Processes in Times of Crisis.

  • Årsrapport för Unescoprofessuren i Heritage Futures 2019-2020 finns digitalt tillgänglig via länken:https://issuu.com/lnu12/docs/progress_report_2019-2020_final/1?ff
  • Cornelius Holtorf gav vid ICOMOS Emerging Professionals Working Group Webinar Series, 29 mars 2020, föreläsningen med titeln Heritage Futures: What does the future hold for heritage?
,