Internationella kommittéer

 • Reserapport från IIWC Symposium och årsmöte i Chiloé, Chile

  Tina Wik, ordförande i ICOMOS International Wood Committee, December 2022. Årets årsmöte inom IIWC hölls i Chiloé, Chile den 30 november och i samband med det ordnade vi ett symposium under temat ’ Learning from Inherited Knowlegde’. Symposiet varade i 4 dagar, 27 – 30 november, med en utflyktsdag emellan till sju av områdets sexton…

 • Coastal Communities, Heritage and Climate Change – konferensvecka i Estland augusti 2022

  Den 22-28 augusti anordnade ICOMOS Estland en vecka med olika konferensdagar, workshops och studieutflykter i samarbete med ICOMOS Rights-Based Approaches Working Group, ICOMOS International Scientific Committee on Water and Heritage, Estonian Academy of Arts, Environmental Board of Estonia med flera. Här några intryck. På tisdagen var det en tur till Memorial of the Victims of…

 • 2021 verksamhetsrapport 20th Century Heritage

   Henrik Nerlund deltog i ISC20c-kommiténs årliga möte den 5 december 2020. Sedan dess har det inte varit fler möten. Mötet genomfördes digitalt från Sydney och innehöll förutom aktuella frågor också avtackning av tidigare ordförande och sekreterare och presentation av de nya.

 • 2021 verksamhetsrapport CIVVIH, ”The committee on historic cities, towns and villages”

  Arbetet har pga Corona-pandemin bedrivits digitalt med möten via Zoom. Pål Anders Stensson tog över rollen som röstberättigad medlem för Sverige i kommittén. Han är styrelsemedlem sedan 2018. Kommitténs årsmöte hölls i november. Under 2021 genomfördes fyra styrelsemöten. Vid styrelsemötet i december diskuterades att vi under 2022 skall fortsätta arbetet med en revidering av de…

 • 2021 verksamhetsrapport Utbildning (CIF)

  Året har präglats av pandemi-läget vilket naturligen har påverkat verksamheten som i korthet kan beskrivas: Under året har ett svenskt CIF-nätverk etablerats men har inte kunnat träffas och planen är att aktivera nätverket under 2022, framförallt med anledning av Erasmus+ projektet Charter Alliance (https://charter-alliance.eu/) Projektet startade i januari 2021 och kommer att utvecklas under perioden…

 • 2021 verksamhetsrapport Water and Heritage (ISC Water)

  Nils Ahlberg har deltagit i en serie möten om det vattenrelaterade kulturarvet inför bildandet av den nya kommittén. Nils Ahlberg har utsetts till vice ordförande för den europeiska delen av kommittén. Nupur Prothi Kanna från Indien, men sedan flera år baserad i Stockholm och knuten till Icomos Sverige, har utsetts till vice ordförande för den…

 • 2021 verksamhetsrapport Underwater Cultural Heritage (ICUCH)

  Staffan von Arbin valdes in som svensk representant under 2021. Kommittén har  under året anordnat en mycket välbesökt virtuell seminarieserie (Underwater Cultural Heritage Webinar Chain) där Staffan von Arbin deltagit vid ett par tillfällen. I övrigt har kommittéarbetet mest handlat om inval av nya medlemmar samt val till styrelsen, the Bureau of the Committee, liksom…

 • 2021 verksamhetsrapport Polar Heritage (IPHC)

  14 juni Digitalt föredrag arrangerat av Prof Dag Avango, Icomos, World heritage and the Arctic resource boom: the Laponia-Gállok/Kallak mine controversy.

 • 2021 verksamhetsrapport Places of Religion and Ritual

  Henrik Lindblad har deltagit i två internationella, digitala konferenser: 10 juni Reuse and Regenerations of Cultural Religious Heritage  in the World – Comparison Among Cultures. Intro av bl a Teresa Patricio samt ett tjugotal föredrag. 9 december: Living Religious Heritage in a Changing World . Keynote av Henrik Lindblad samt  sju föredrag. Årsmötet hölls i…

 • 2021 verksamhetsrapport Mural Wall Painting

  Den internationella kommittén för muralmåleri är under omorganisation, möte i februari 2022 för  diskussion om hur kommitténs arbete kan gå vidare. Anna Henningsson deltar. Anna har under året deltagit i och rådgivit inom FoU-projektet ”A critical assessment of Wall Painting Conservation in Sweden”, projekt vid Göteborgs universitet finansierat av RAÄ.