Reserapport: Icomos International Wood Committee Symposium, Chiloe, Chile 28/11-7/12 2022


Reserapport från Mats Almlöf.

Under knappt en vecka i Chiloe, en ö i södra Chile, genomförde IIWC sin årliga symposium med temat ”Learning from Inherited Knowledge” Just Chiloe valdes bl.a för att öka och stimulera andra länder att arrangera symposium samt att vi
bör/måste se byggnader från olika världsdelar, då det skiljer otroligt mycket framför allt i byggnadstraditioner och restaureringar, som är vårt gemensamma intresse. Det skapar också förstående för problemställningar som råder i just detta land/världsdel, vilket gör att vi kanske kan hjälpa varandra i vissa fall.
De har också ett världsarv som innefattar hela 16 träkyrkor, vilket må vara helt unikt.

Det var ett minst sagt pressat schema med väldigt många föreläsningar om ämnen som är högintressanta idag med t ex brandskydd och skydd för kulturhistoriska byggnader i krig. Symposiet lockade deltagare från olika delar av världen samt att det var live via Zoom. Deltagarantalet på plats var ca 40 från första dagen inräknat studenter, samt ca 25 på länk. Antalet deltagare avtog med tiden.

För min egen del är syftet med dessa symposium är att träffa kollegor från hela världen och bygga nätverk så att det finns bättre möjligheter att arbeta tillsammans. Det är självklart enklare om du mött en människa som du vet var de står för både kunskapsmässigt men även då det gäller värderingar. Jag fick många nya kontakter som jag känner mycket för och jag kommer att hålla kontakt med flera av dem tack var detta symposium.

Läs mer i dokumentet nedan…