Joint Climate Change Webinar from ISCS & ISCEAH


Impact and response to climate change of stone and earthen cultural heritage

I måndags den 25 oktober kl. 14:00-18:15, 2021, höll två vetenskapliga kommittéer ett gemensamt möte om klimatförändringarna och deras påverkan på kulturarvsobjekt uppförda av sten och jord/lera. De bägge ordförandena, Takeshi Ishizaki (ISCS) och Maddalena Achenza (ISCEAH) hälsade alla deltagare välkomna. De beskrev hu initiativet har tillkommit eftersom vi ser att vi kan få mer kraft och stöd i vårt arbete om vi arbetar tillsammans.

Det var mycket intressanta föreläsningar och bra diskussioner förekom under frågestunderna. Vi som deltog kom inte fram till exakt HUR vi ska samarbeta, men beslutet har tagits ATT vi som ingår i de två internationella kommittéerna ska samarbeta. 34 deltagare och kanske lika många länder deltog på mötet.

Man pratade en hel del om att FN utlyst 10 years of action och 10 years of restoration – dvs vi har nu bara tio år på oss att förbättra möjligheterna att bevara jordens ekosystem och att uppnå hålbarhetsmålen :

FN:s program WHEAP kom också upp under diskussionerna: World Heritage Centre – World Heritage Earthen Architecture Programme (WHEAP) (unesco.org)

Mycket av diskussionerna handlade också om världsarv, och både om utsläpp (hur dessa kan minskas) samt om klimatanpassningsåtgärder.  Flera föreläsare visade hur arbete med traditionella material och metoder bidrar till flera av Agenda 2030s mål, hur man överför immateriellt kulturarv och kunskap, eller hur traditionella material är lämpade att möta extrema väderhändelser. 

Stefan Simon talade om ”the Green museum”. Om hur museer, magasin, utställningar och laboratorier har klimatanläggningar som ännu inte är anpassade till Paris-avtalet och hur det på många håll i världen ännu byggs helt nya museer eller gallerier som om ingen klimatkris existerar. Stefan Simon visade statistik för hu CO2-förbrukningen för flera stora konst- och kulturarvsmuseer runt om i världen och det vi kunde se var att förbrukningen är alldeles för stor. Danmark verkade vara ledande med att ha ett positivt klimattänk i sina nya museimagasin och utställningslokaler. 

Han pratade vidare om att vi kanske måste se över vår idé om att ”alla” samlingar måste ha klimatanläggningar. Han menade att många samlingar, konst och antikviteter har överlevt århundraden eller tom årtusenden i byggnader som varit utan klimatanläggningar men där temperaturförändringar gått långsamt tack vare traditionell byggtekniks buffrande klimategenskaper. Wir brauchen einen ”Green New Deal” für Kultureinrichtungen | Monopol (monopol-magazin.de)

Föreläsarna under dagen var:

  • Gabriel Caballero ICOMOS Focal Point for the SDGs ICOMOS – Sustainable Development Goals Working Group (SDGWG)Synergies, “Innovations and Sustainability of Heritage amidst the Climate Emergency”
  • John Hughes A Brief Review of Climate Change Impacts on Cultural Heritage”
  • Mariana Correia “Climate change impacts on World Heritage sites”
  • Masoud Nakhaei “Traditional knowledge and adaptation to climate change in earthen heritage” “Assessment of vulnerability and site adaptive capacity to the risk of climate change: Tchogha Zanbil World Heritage earthen site, Iran”
  • Sebastiaan Godts ”Exploring the crystallization behavior of common salts mixtures toward better understanding of damage potential under climatic conditions”
  • JoAnn Cassar Understanding the contribution of traditional roofs and building behaviour in a changing climate: a case study from the Mediterranean”
  • Pamela Jerome “Flash flood-proof foundations of mud-brick tower houses in Wadi Do’an, Yemen”
  • Marwa Dabaieh ‘Earthen vernacular and draught- Case from Siwa oasis in Egypt
  • Stefan Simon ”The green museum – challenges in time of global change”

Mer möten kommer följa där man blir mer konkret kring vad vi kan göra tillsammans. (Anteckningar av Helen Simonsson).

, , , ,