2021 verksamhetsrapport Interpretation and Preservation of Cultural Heritage Sites (ICIP)


ICOMOS Sveriges representant Cornelius Holtorf deltog under årsmötets första dag i ICOMOS International Scientific Committee on Archaeological Heritage Management med presentationen Towards a People-Centred Approach to Selecting World Heritage Sites samt i runda-bords samtal med temat Linking Archaeological Heritage to the Sustainable Development Goals. Mötets tema var Towards a People-centered Approach,  21 June 2021.

Cornelius Holtorf deltog 9 September 2021, i ett planeringsmöte med ICIP kommitténs nya arbetsgrupp kring temat Heritage and Climate Change samt med en presentation i en internationell Icomos session 25 november 2021. Cornelius Holtorf deltog som utvald global expert i ett möte arrangerat av Unesco, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) och ICOMOS, Culture, Heritage and Climate Change. 6-10 December 2021.

,