Konferens: Earthen and wood vernacular heritage and climate change


Icomos fyra internationella kommittéer, Committees on Vernacular Architecture, Earthen Architectural Heritage, Wood Architecture and the Committee on Energy, Sustainability and Climate change arrangerade 28-30 augusti 2021 konferensen Earthen and wood vernacular heritage and climate change. Konferensen som samlade ett drygt femtiotal internationella deltagare ägde rum på Kulturen i Lund, men var också möjlig att följa digitalt. Samtliga presenterade papers finns publicerade i konferenspublikationen Earthen and wood vernacular heritage and climate change, Ed. Marwa Dabaieh (ISBN 978-91-7267-446-2). Publikationen är nedladdningsbar i fulltext via Malmö universitets diva portal.

I anslutning till konferensen hölls årsmöten i Vernacular Architecture kommittén (Marwa Dabeih, Lena Palmqvist) och kommittén för Wood Architecture (Tina Wik).

, , , ,