2022 verksamhetsrapport IPHC


Dag Avango, Sveriges representant i ICOMOS ISC för kulturarv i polartrakterna, IPHC (International Polar Heritage Committee), har medverkat i TICCIH’s (The International Committtee for the Conservation of Industrial Heritage) stora kongress om industriella kulturarv, som äger rum vart tredje år. Kongressen hölls i Montreal. Avango omvaldes som ledamot i TICCIH’s Board of Trustees. Nästa TICCIH kongress skall arrangeras i Kiruna, Sverige, i augusti 2025 med ett fokus på kulturarvsfrågor i Arktis.