IPHC

  • 2022 verksamhetsrapport IPHC

    Dag Avango, Sveriges representant i ICOMOS ISC för kulturarv i polartrakterna, IPHC (International Polar Heritage Committee), har medverkat i TICCIH’s (The International Committtee for the Conservation of Industrial Heritage) stora kongress om industriella kulturarv, som äger rum vart tredje år. Kongressen hölls i Montreal. Avango omvaldes som ledamot i TICCIH’s Board of Trustees. Nästa TICCIH…

  • 2021 verksamhetsrapport Polar Heritage (IPHC)

    14 juni Digitalt föredrag arrangerat av Prof Dag Avango, Icomos, World heritage and the Arctic resource boom: the Laponia-Gállok/Kallak mine controversy.