2022 verksamhetsrapport IIWC


Tina Wik, ordförande i ICOMOS International Wood Committee och Mats Almlöf medlem i kommittén deltog i december 2022 i kommitténs  årsmöte som  hölls i Chiloé, Chile. I samband med  årsmötet ordnades ett symposium med temat Learning from Inherited Knowledge. Symposiet varade med en utflyktsdag emellan till sju av områdets sexton världsarvskyrkor. Valet, att ordna symposiet i Chile, togs för att sprida ut mötesplatserna till olika världsdelar och frångå den europeiska dominansen. Anledningen till valet av just Chiloé var platsens rika trätradition parat med att en av våra medlemmar arbetar med dessa kyrkor.