2022 verksamhetsrapport CIVVIH


Pål Anders Stensson, representant i Historic Towns and Villages, deltog i kommitténs årsmöte som hölls i Bryssel i juni. Mötet anordnades i samarbete med staden Bryssel och dess förvaltningsorganisation för världsarvet Grand Place. I samband med årsmötet genomfördes ett vetenskapligt symposium som syftade till att utvärdera hanteringen av dokumentet

Valettaprinciperna som innehåller riktlinjer vid förvaltning av historiskt värdefulla städer och byar.