2022 verksamhetsrapport ISCCSG


Linda Kvarnström, representant i kommittén Stained Glass, deltog i  konferensen ”Stained Glass Conservation: Preserving Identity” som arrangerades av ICOMOS internationella vetenskapliga kommitté för konservering av glasmålningar och Corpus Vitrearums Katalanska kommitté. Konferensen hölls i juli i Barcelona och samlade omkring 100 deltagare från olika länder. Temat, hur man bevarar föremålens identitet när de konserveras, belystes med fallstudier ur flera olika vinklar. Årsmötet för glasmålningskommittén hölls i samband med konferensen.