ISCCSG

  • 2022 verksamhetsrapport ISCCSG

    Linda Kvarnström, representant i kommittén Stained Glass, deltog i  konferensen ”Stained Glass Conservation: Preserving Identity” som arrangerades av ICOMOS internationella vetenskapliga kommitté för konservering av glasmålningar och Corpus Vitrearums Katalanska kommitté. Konferensen hölls i juli i Barcelona och samlade omkring 100 deltagare från olika länder. Temat, hur man bevarar föremålens identitet när de konserveras, belystes…

  • 2020 Stained Glass verksamhetsrapport

    Konferensen och årsmötet i den internationella kommittén, som skulle ägt rum i Barcelona i juli 2020, har skjutits upp till 2021 på grund av coronapandemin.

  • Studiebesök i ateljén för konservering av glasmålningar i Uppsala domkyrka

    ICOMOS Sverige inbjuder till ett studiebesök i ateljén för konservering av glasmålningar i Uppsala domkyrka. Målningen på Sveriges största kyrkfönster – Sonens fönster i Uppsala domkyrka – är på väg att vittra bort. I landets första ateljé för konservering av glasmålningar pågår arbetet med att rädda målningarna. Linda Kvarnström som är representant i Icomos internationella kommitté Stained glass tar…