Aktuellt

 • 2022 verksamhetsrapport ISCMP

  Den internationella kommittén för Mural Paintings (ISCMP) där Anna Henningsson är representant har under 2022 ombildats, val till ny styrelse har ägt rum i slutet på januari 2023.

 • 2022 verksamhetsrapport ICAHM

  Archaeological Heritage Management (ICAHM) där Jan Melander är representant höll en konferens om ”Universal Access to open air Archaeological Sites” i Tyskland i mitten av augusti 2022. På denna konferens diskuterades olika aspekter av tillgänglighet till arkeologiska besöksmål. Från svenskt håll presenterade Birgitta Larsson från Stiftelsen Kulturmiljövård ett föredrag med titeln ”Challenges around accessibility at…

 • 2022 verksamhetsrapport IIWC

  Tina Wik, ordförande i ICOMOS International Wood Committee och Mats Almlöf medlem i kommittén deltog i december 2022 i kommitténs  årsmöte som  hölls i Chiloé, Chile. I samband med  årsmötet ordnades ett symposium med temat Learning from Inherited Knowledge. Symposiet varade med en utflyktsdag emellan till sju av områdets sexton världsarvskyrkor. Valet, att ordna symposiet…

 • 2022 verksamhetsrapport ICLAFI

  Thomas Adlercreutz,  representant i kommittén för Legal, Administrative and Financial Issues (ICLAFI), deltog i kommitténs årliga möte och seminarium som hölls i oktober i Izmir, Turkiet. Temat var The Efficacy of Public and Private Partnership (PPP) in Heritage Conservation. Turkiet har speciell lagstiftning för sponsring av verksamhet knuten till heritage properties och värdarna ville samla…

 • 2022 verksamhetsrapport IPHC

  Dag Avango, Sveriges representant i ICOMOS ISC för kulturarv i polartrakterna, IPHC (International Polar Heritage Committee), har medverkat i TICCIH’s (The International Committtee for the Conservation of Industrial Heritage) stora kongress om industriella kulturarv, som äger rum vart tredje år. Kongressen hölls i Montreal. Avango omvaldes som ledamot i TICCIH’s Board of Trustees. Nästa TICCIH…

 • 2022 verksamhetsrapport ICSWater

  Nils Ahlberg, representant i kommittén Water and Heritage, deltog i augusti vid en konferens på tema Coastal Communities, Heritage and Climate Change. Konferens anordnades av ICOMOS Estland och innehöll möten, seminarier, workshops och studieutflykter i samarbete med ICOMOS Rights-Based Approaches Working Group, Committee on Water and Heritage, Estonian Academy of Arts, Environmental Board of Estonia…

 • 2022 verksamhetsrapport ISCCSG

  Linda Kvarnström, representant i kommittén Stained Glass, deltog i  konferensen ”Stained Glass Conservation: Preserving Identity” som arrangerades av ICOMOS internationella vetenskapliga kommitté för konservering av glasmålningar och Corpus Vitrearums Katalanska kommitté. Konferensen hölls i juli i Barcelona och samlade omkring 100 deltagare från olika länder. Temat, hur man bevarar föremålens identitet när de konserveras, belystes…

 • 2022 verksamhetsrapport CIVVIH

  Pål Anders Stensson, representant i Historic Towns and Villages, deltog i kommitténs årsmöte som hölls i Bryssel i juni. Mötet anordnades i samarbete med staden Bryssel och dess förvaltningsorganisation för världsarvet Grand Place. I samband med årsmötet genomfördes ett vetenskapligt symposium som syftade till att utvärdera hanteringen av dokumentet Valettaprinciperna som innehåller riktlinjer vid förvaltning…

 • 2022 verksamhetsrapport ICUCH

  Staffan von Arbin, representant i kommittén för Underwater Cultural Heritage ICUCH, har under året deltagit i flera digitala möten. Kommittén arrangerade ett fysiskt möte i samband med The UNESCO Meeting on Mobilizing Civil Society and the Scientific  Community for the Cultural Heritage of the Oceans and UN-SDG 14, i Kemer-Antalaya, Turkiet i maj.

 • 2022 Årsberättelse

  Verksamheten för 2022 har i allt väsentligt följt verksamhetsplanen för 2021-2023 – med vision, verksamhetsmål och insatsområden.  ICOMOS verksamhetsmål och insatsområden för 2021-2023 är sammanfattningsvis att stärka ICOMOS roll som expertorgan, stärka samarbetet och utbytet inom ICOMOS samt samarbetet och utbytet med andra organisationer. Vidare pekas tre fokusområden ut som ska genomsyra organisationens arbete under…