Aktuellt

 • Heritage in action:
  Legacies of industry in future making Kiruna, August 23 – 30, 2025

  19th Congress of the International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage – TICCIH 2024 Luleå University of Technology, a leading university in the European Arctic, in collaboration with the TICCIH sections in Sweden and Norway, the Swedish National Heritage Board, the municipality of Kiruna and a range of leading actors within industry and…

 • Lystna på podd om ICOMOS

  Hör på poddavsnittet när Finrummets Leonore träffar Ulrika Mebus för att tala om ICOMOS och dess arbete. De pratar bland annat om kulturarvets vikt i kriget i Ukraina. Finrummet är en podd om kulturmiljö – hur den utformats genom tiderna samt dess värde för oss idag. I podden talas om material, byggnadsvård, kulturhistoria och arkitektur.…

 • Coastal Communities, Heritage and Climate Change – konferensvecka i Estland augusti 2022

  Den 22-28 augusti anordnade ICOMOS Estland en vecka med olika konferensdagar, workshops och studieutflykter i samarbete med ICOMOS Rights-Based Approaches Working Group, ICOMOS International Scientific Committee on Water and Heritage, Estonian Academy of Arts, Environmental Board of Estonia med flera. Här några intryck. På tisdagen var det en tur till Memorial of the Victims of…

 • Välkommen till ICOMOS Sveriges årsmöte 2022

  Måndagen den 28 mars 2022 kl. 17.00 Plats: Stockholm (plats meddelas senare) och via Zoom. Kl. 17.00 Årsmötesseminarium: Riin Alatalu, vice ordförande i ICOMOS internationella styrelse samt ordförande i ICOMOS Europe Group ger oss en inblick i det internationella arbetet och vad som är aktuellt just nu. Det är bland annat Heritage and Climate, European…

 • 2021 Årsberättelse ICOMOS Sverige

  Verksamheten för 2021 har i allt väsentligt följt verksamhetsplanen för 2021-2023 som antogs vid årsmötet i mars 2021 – med vision, verksamhetsmål och insatsområden. ICOMOS verksamhetsmål och insatsområden för 2021-2023 är sammanfattningsvis att stärka ICOMOS roll som expertorgan, stärka samarbetet och utbytet inom ICOMOS samt samarbetet och utbytet med andra organisationer. Vidare pekas tre fokusområden…

 • Upprop till våra medlemmar – för medverkan i de vetenskapliga kommittéerna

  ICOMOS internationella vetenskapliga kommittéer (ISC) är inte bara en viktig del av ICOMOS arbete utan också basen i det internationella samarbetet inom våra olika kommittéer/kunskapsområden. Kommittéernas syfte är att verka för samarbete och utveckling inom ICOMOS, för att dela kunskap och erfarenheter i ett tvärvetenskapligt globalt perspektiv i arbetet med kulturarvsskydd och förvaltning. De internationella…

 • Save the date – CHARTER project first open online event: 10 March “How can we describe working in the cultural heritage sector?”

  ICOMOS is a full partner in the CHARTER Alliance project – https://charter-alliance.eu/ CHARTER, the European Cultural Heritage Skills Alliance, brings together and represents the whole range of the cultural heritage sector in Europe. CHARTER’s first open event: “How can we describe working in the cultural heritage sector?” How do you describe your own practice/profession, what are…

 • Adventsmingel – Save the date

  Adventsmingel för ICOMOS Sverige 22 november kl. 17.30 Arturs kafé vid Hazeliusporten (vis Skansen), Stockholm https://www.skansen.se/sv/arturs-kafe

 • Climate Change Impacts on Cultural Heritage: A Literature Review

  FULL ARTICLE – https://doi.org/10.1002/wcc.710 Elena Sesana  Alexandre S. Gagnon  Chiara Ciantelli  JoAnn Cassar  John J. Hughes First published: 04 May 2021 https://doi.org/10.1002/wcc.710 Edited by: Timothy Carter, Domain Editor, and Mike Hulme, Editor‐in‐Chief Funding information: University of the West of Scotland Climate change, as revealed by gradual changes in temperature, precipitation, atmospheric moisture, and wind intensity,…

 • VÄLKOMMEN till Årsmöte 2021 för ICOMOS Sverige

  VÄLKOMMEN till Årsmöte 2021 för ICOMOS Sverige med inledande seminarium på temat FAROkonventionen Tid och plats – Torsdagen den 25 mars 2021, digitalt (Zoom) Kl. 15.00 Årsmötesseminarium: Farokonventionen och social hållbarhet Kl. 16.00 Årsmöte 2021. Kallelse och handlingar skickades till alla medlemmar via mail den 2 mars 2021. Årets seminarium och diskussion ägnas åt Farokonventionen. Cathrine…