CIPA Biannual symposium 2023, Florens


Detta var mitt första deltagande på någon av CIPAs internationella aktiviteter. Det började redan den 25:e för min del med två workshops där vi som deltagare blev demonstrerade nya tekniker inom laserskanning och fotogrammetri. Vi fick också möjlighet att diskutera metodologier och vilka tekniker som fungerade bäst till olika ändamål.

Måndagen den 26:e juni började veckan på riktigt med en välkomstceremoni i vackra Palazzo Vecchio. Vi blev introducerade till den gamla styrelsen i CIPA som skulle väljas om, samt en introduktion till CIPA Youth, med en berättelse från de allra yngsta medlemmarna. Därefter bestod dagarna av korta 15-minuters föredrag om olika forskningsprojekt världen över, som alla handlade om utvecklingen i arbetet med digitalt kulturarv. Då CIPA grundades med fotogrammetri som fokus handlade också flest föredrag om just fotogrammetrisk metodologi, med applicerad teori och praktik. Men flera hade även tagit detta vidare, och till exempel börjat skapa program som kan hantera den fotogrammetriska datan på ett visuellt sätt. Något som stack ut för mig var demonstrationen av The Urban History 4D-browser av C. Kröber och J. Bruschke (bild bifogad), som vi också fick möjlighet att prova att använda själva, där en historisk byggnad tagits in i ett webbaserat 3D-visualiseringsprogram, med historiska fotografier knutna till fotografernas position i förhållande till byggnaden. Det var ett annorlunda sätt att skapa en större kontext till äldre fotografier och data om den historiska platsen bortom bara byggnaden i sig.

Under onsdagskvällen deltog jag även på galamiddagen som hölls på Palazzo Borghese, där jag fick möjlighet att prata med fler internationella CIPA-medlemmar samt lite kulturellt utbyte i form av musik.

Under veckans gång valdes även en ny styrelse in, och den nya presidenten för CIPA är från och med i år Fulvio Rinaudo. Under veckans sista dagar introducerades även CIPAs summer (eller spring) schools för mig, där de en gång om året håller i praktisk undervisning tekniken runt digitalt kulturarv. I årets spring school hade gruppen fokuserat på fotogrammetri. I samma veva introducerades vi även till CIPAs Emerging Professionals, en grupp beståendes av unga medlemmar som engagerade sig djupare i CIPAs arbete. Detta verkade intressant och föreföll mig vara ett sätt att bibehålla kontakter med de internationella kollegorna.

Jag fick även kontakt med en grupp medlemmar från sydkorea som jag tyckte hade väldigt intressanta föredrag om digital restaurering. Under den sista dagen avslöjades det också att CIPAs nästa symposium 2025 kommer hållas i Seoul, vilket jag hoppas att jag kommer ha möjlighet att gå på.

Resan har allt som allt varit intressant, spännande och informativ. Jag upplever att jag fått ny insikt om hur forskningen på kulturarvsteknologier fortgår och framför allt hur CIPA arbetar. Min förhoppning är att kunna bibehålla och utveckla kontakten med de internationella kollegorna jag lärt känna och fortsätta lära mig om och engagera mig i kunskapsutbytet.

Demi Thorsteinsson

https://www.cipa2023florence.org/